Personkreds

Bestyrelse

Lars Busk Fjelsted Hansen
Formand


Lars Busk Hansen (født 1962) har siden 1998 været kredsformand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner samt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse siden 2004. Han er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1986 og har været lærer på Skallerup Skole og Lundergårdskolen i Hjørring. I dag varetager Lars Busk Hansen også posten som næstformand i bestyrelsen i Lærernes A-kasse og er medlem af bestyrelsen i Lærerens Pension. Lars Busk Hansen blev valgt som bestyrelsesformand i LB Forsikring i 2020 for en 2-årig periode efter at have bestridt næstformandsposten siden 2018. Lars Busk Hansen er også bestyrelsesformand for LB Forsikring.

 

Martin Bødker Krogh
Næstformand


Martin Bødker Krogh (født 1969) har siden 2006 været ansat i trafikselskabet som kommunikationschef, og siden som kunde- og kommunikationschef. Martin Bødker Krogh har tillige 12 års erfaring fra TV-branchen. Han er uddannet cand.phil. i Dansk og Kulturformidling fra Syddansk Universitet i 2005 og har efterfølgende uddannet sig som diplomjournalist i informationsjournalistik på Dansk Journalisthøjskole.
Martin Bødker Krogh blev valgt til bestyrelsesnæstformand i LB Forsikring i juni 2020 for en 4-årig periode efter at have siddet som menigt medlem siden 2018. Martin Bødker Krogh er også næstformand i bestyrelsen for LB Forsikring.

 Merete Svalgaard Knuhtsen
Bestyrelsesmedlem


Merete Svalgaard Knuhtsen (født 1971) er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2000, og har arbejdet som lærer siden. De seneste 12 år på Hellebækskolen i Ålsgårde. Sideløbende med lærerjobbet har hun været fagpolitisk aktiv og tillidsvalgt. Klasseværelset blev i juni 2020 skiftet ud med organisationsarbejde på fuldtid, da Merete Svalgaard Knuhtsen blev valgt som formand og politisk leder for Helsingør Lærerforening. Hun bestrider hun også flere hverv som valgt revisor, bl.a. i Danmarks Lærerforening og FH Hovedstaden.
Merete Svalgaard Knuhtsen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2018 for en 4-årig periode. Merete er også medlem af bestyrelsen for LB Forsikring.

 

Mette Meulengracht Jensen
Bestyrelsesmedlem


Mette Meulengracht Jensen (født 1980) er ansat i Fonden for Entreprenørskab som programleder for entreprenørielle aktiviteter målrettet elever på de danske ungdomsuddannelser. Mette er uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet med TV-produktion hos bl.a. TV2 News og som kommunikationskonsulent. 
Mette blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode. 

 

Martin Hare Hansen
Bestyrelsesmedlem


Martin Hare Hansen (født 1959) er lektor ved Brønderslev Gymnasium i matematik og informatik. Arbejdsmæssigt har han flere gange skiftet mellem det offentlige og private, bl.a. som leder af it-organisationer hos TDC, Ericsson, Forsvarets Materieltjeneste, Royal Arctic Line og University College Nordjylland. Han er uddannet cand.scient. i datalogi og matematik fra Aalborg Universitet.
Martin Hare Hansen har deltaget i udviklingen af et danskbogssystem til folkeskolen, og er i dag det mest solgte i faget dansk. Han er i dag leder og ejer af forfattervirksomheden .
Martin Hare Hansen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode.

 Thomas Steen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem


Thomas Steen Rasmussen (født 1968) er lærer gennem 20 år på Skibet skole, hvor han til dagligt arbejder i specialafdelingen for børn med autisme. Han fik sin læreruddannelse ved Jelling Statsseminarium i 1994. Ved siden af sit job engagerer Thomas Steen Rasmussen sig aktivt i Vejle Lærerforening som kasserer, samt i hovedorganisationen Danmarks Lærerforening, hvor han er politisk valgt revisor. 
Thomas Steen Rasmussen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode.

Direktion

Anne Mette Toftegaard, Adm. direktør


Jan Kamp Justesen, Direktør

Steen Holse Andersen, Direktør

Revision

  • ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
    c/o Postboks 250
    Osvald Helmuths Vej 4
    2000 Frederiksberg

    CVR: 30 70 02 28

Intern revision

  • Revisionschef Peter Nordvig Præst

Delegerede i valgområde 1-2 (Postnr. 1000-2990)

 

Lærer Gitte Winther

Grønnevej 249, 2830 Virum


 

Steen Jeppesen

Hvidovrevej 350 F, 2650


 

Fhv. formand Jan Trojaborg, Isafjordsgade 5, 1. th.

2300 København S 


 

Ida Brøkner Diemar

Rejsbygade 4, 2. sal, 1759 København V


 

Thomas Poulsen

Sankt Hans Gade 6A, 2. tv, 2100 København N


  

Pens. områdeleder Bodil Stauning Jensen

Hoffmeyersvej 10, 2000 Frederiksberg 

Delegerede i valgområde 3 (Postnr. 3000-3690)

 

Pens. Eric Brown,

Sandholmvej 19, 3450 Allerød

Lærer Merete Svalgaard Knuhtsen,

Jollen 89, 3070 Snekkersten


Gymnasielektor Hans Chr. Nielsen,

Egekærsvej 30, 3220 Tisvildeleje 

Delegerede i valgområde 4 (Postnr. 3700-3790)

 

Pens. overlærer Kjeld D. Carlsen,

Pilebroen 28, 3770 Allinge

 

Christian Thøgersen, 

Lærkevej 7, 3700 Rønne

Delegerede i valgområde 5 (Postnr. 4000-4599)

 

Helle Folke Pedersen, 

Damengen 18, 4500 Nykøbing Sj.

 

Lærer Per Toft Haugaard,

Birkevænget 3, 4200 Slagelse 


Niels Skak Jensen,

Kirkevangen 13, 4281 Gørlev

Delegerede i valgområde 6 (Postnr. 4600-4799)

 

Lærer Poul Erik Madsen,

Bakkevænget 1, 4652 Hårlev  


Maj Britt Kusk,

Tjørnevej 17, 4684 Holmegaard

Delegerede i valgområde 7 (Postnr. 4800-4990)

 

Pens. lærer Henrik Hansen,

Sortsøvej 32, 4850 Stubbekøbing  


Lærer Inger Mølgaard,

Gedservej 69, 4800 Nykøbing F 


Speciallærer Bente Mølgaard,

Vestergade 47, 4872 Idestrup


Delegerede i valgområde 8 (Postnr. 5000-5990)

 

Pens. lærer Ole Eggert,

Odensevej 63, 5500 Middelfart  

Lærer Lene Krongård Piekut,

Nyenstad 7, 5800 Nyborg


Lærer Edmond Pedersen,

Egevej 17, 5792 Årslev 


Forstander Esben Jensen,

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg 


Programleder Mette Meulengracht Jensen,

Monbergsvej 4, 5000 Odense C

Delegerede i valgområde 9 (Postnr. 6000-6990)

 

Konsulent Bjarne Toft,

Engdraget 75, 6760 Ribe 


Tidl. Skoleleder Gunnar Jensen,

Parkvej 7, 6261 Bredebro 

 

Lærer Kim Mousten Vestergaard,

Mågen 26, 6270 Tønder 


Pens. anbringelseskonsulent Bente Knudsen,

Søndergade 50, 6261 Bredebro 

 

Kommunikationschef Martin Bødker Krogh,

Åbenråvej 39, 6000 Kolding 

Delegerede i valgområde 10 (Postnr. 7000-7990)

 

Lærer Rita Helbo Jensen,

Bøgens Kvarter 135, 7400 Herning 


Overlærer Finn Brask,

Ryesvej 6, 7500 Holstebro 

 

Lærer Thomas Rasmussen,

Niels Kjeldsensvej 8, 7100 Vejle 

 

Cand.Scient. Lea Qvottrup Larsen,

Fælledvej 36B, 7000 Fredericia

Delegerede i valgområde 11 (Postnr. 8000-8990)

 

Pens. overlærer Allan Søndergaard,

Højvej 33, 8471 Sabro  

 

Birthe Lundgaard,

Vildsvinehøjen 15, 8800 Viborg

Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen,

Aløvej 25, Svejbæk, 8600 Silkeborg 

Pens. konsulent Keld Munnich Andersen,

Nordre Ringgade 119 st., 8200 Århus N


Pens. lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen,

Stationsvej 20, 8981 Spentrup 


Cand.it. Tine Kanne Sørensen,

Dr. Margrethesvej 4A, 1., 8200 Århus N 

 

Censorformand Hedvig Gerner Nielsen,

Frisenvoldvej 14, 8940 Randers SV

Delegerede i valgområde 12 (Postnr. 9000-9990)

 

Kredsformand Lars Busk Hansen,

Tøtmosen 39, 9800 Hjørring 


Pens. skolebibliotekar Ingeborg Kragh,

Blæsborgvej 31, 9220 Aalborg Ø 


Pens. teamleder Erling Schmidt,

Revlingbakken 40, 2 th., 9000 Aalborg  


Gymnasielærer Martin Hare Hansen,

Abelsgade 12, 9700 Brønderslev  


Vakant