Generalforsamling i LB Foreningen 2019

LB Foreningen afholder Generalforsamling lørdag den 6. april 2019, klokken 10.

LB Foreningen afholder ordinær generalforsamling lørdag den 6. april 2019, klokken 10.00. Det foregår i Kompagnihuset, Kompagnistræde 39, 1208 Købehavn K.

Dørene åbner klokken 08.45, og deltagere bedes tage deres pladser klokken 9.45 senest.

Der er adgang til generalforsamlingen for alle delegerede, der også har stemmeret. Derudover har medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring ret til at overvære generalforsamlingen og tage ordet, men man har ikke stemmeret.

Tilmelding til generalforsamlingen skal være LB Foreningen i hænde senest mandag den 1. april 2019. Tilmelding kan ske via direktionssekretariatet@lb.dk 

Indkaldelse med dagsorden

Dagsorden inklusive forslag fra bestyrelsen

Årsrapport 2018

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dagsorden med de fuldstændige forslag kunne findes på HER 

MainLayout.Basket [ ]