Web 2.0-undervisning

Masser af løse kabler på kryds og tværs af gangene og masser undervisningstid spildt på at vente på teknikken.

Sådan var hverdagen på Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule for ikke mere end et år siden. For mens digitaliseringen de seneste år har kørt på fuldt tryk i de danske skoler, er udviklingen ikke nået lige så langt hos vores naboer syd for vores grænsen.

Derfor bevilligede LB Foreningen i 2016 midler til et projekt, der skulle styrke IT-infrastrukturen på den tysk-skandinaviske friskole. Formålet var først og fremmest at dække alle klasselokaler, gangarealer, faglokaler med trådløst internet og derigennem styrke skolens muligheder for at trække på internetbaseret undervisningsmateriale.

Uddrag fra Deutsch Skandinavische Gemainschaftsschules ansøgning:

”Detsch Skandinavische Gemeinschaftsschule har siden første skoledag haft til huse i en tidligere statslig specialskole, som blev lukket i forbindelse med et inklusionsprojekt i Berlin. Det betyder blandt andet, at bygningen på nuværende tidspunkt ikke er gearet til de krav, en moderne skole stiller til it-infrastruktur. For at give vores elever på mellemtrin og udskoling tålelige forhold har vi pt. trukket kabler over gangen for at kunne forsyne klasselokalerne med internet. I spidsbelastningsperioder – når eleverne skal arbejde undersøgende i projekter – er en løsning med to kabler pr. klasse naturligvis uholdbar”.

Læs mere om projektet her

MainLayout.Basket [ ]