Røde Kors

Tusindvis af unge kommer hvert år i berøring med det danske fængselssystem. Derfor har LB Forsikring indgået et samarbejde med Røde Kors om at stille op for unge med en kriminel baggrund.

Gennem et pilotprojekt får op til 100 unge varetægtsfængslede muligheden for at afprøve muligheden for, at de, som modtager en dom og sendes til afsoning i et fængsel, knyttes til én af Røde Kors frivillige, gennem hele retsprocessen og i tiden efter løsladelse – og at de, som løslades direkte fra arresten, også tilbydes støtte til dette. Målet er at styrke kontinuitet, tillid og mulighed for inklusion i samfundet.

LB Forsikring finansierer det toårige pilotprojekt i Aarhus Arrest og bidrager desuden til rekruttering af frivillige:

I LB Forsikring har vi en vision om at gøre forsikring overflødig ved at forhindre skaderne før de sker. Derfor kan og skal vi bekæmpe kriminalitet med bedre alarmer, døre og vinduer. Men for effektivt at forhindre indbrud og anden form for kriminalitet, skal vi også se på, hvordan vi sikrer, at unge mennesker får alternativer til kriminalitet. Det tror vi på, at mange af vores medlemmer gerne vil være med til at vil løfte, når det gælder rehabilitering af unge kriminelle”, siger Mikkel Klausen, chef for Kommunikation og CSR i LB Forsikring.

Samarbejdet er blevet muligt gennem en donation fra LB Foreningen, som ejer hovedparten af LB Forsikring. Læs mere om samarbejdet her

Vil du gøre en forskel for en ung varetægtsfængslet?

Klik ind på Røde Kors hjemmeside, og læs hvordan du bliver frivillig