Lokale sponsorater

Søg sponsorstøtte fra din lokale delegerede i LB Foreningen her.

I samarbejde med de delegerede giver LB Foreningen tilskud til arrangementer, der understøtter en positiv udvikling og medvirker til at øge kendskabet til LB Forsikring i dit lokalområde.

Alle lokale ansøgninger vil løbende blive visiteret af de lokale delegerede og af LB Forsikrings kommunikations- og marketingafdeling. Vi skal derfor bede dig om en skriftlig ansøgning med beskrivelse af:

  • AFSENDER: Hvem er I?
  • FORMÅL OG PROJEKTPLAN: Hvad søger I støtte til?
  • BUDGETOVERSLAG: Hvor mange penge søger I støtte til, og hvad vil midlerne fra LB Foreningen gå til?
  • DOKUMENTATION OG EVALUERING: Hvem får gavn af støtten og hvordan?
  • PR-PLAN: Hvilken form for eksponering får LB Forsikring som modydelse for støtten?
  • ØVRIGT: Har I fx modtaget eller søgt støtte fra andre end LB Foreningen

Har du uddybende spørgsmål om LB Foreningens lokale sponsorater, er du velkommen til at kontakte Mikkel Klausen på tlf. 33 48 51 41 eller e-mail mikl@lb.dk