100.000 kr. til kunstprojekt på dit uddannelsessted

I LB mener vi, at kunsten gør en forskel for samfundet; den udfordrer vanetænkning, prøver grænser af og udvikler børn såvel som voksne. Den gør os bedre til at reflektere og tænke kreativt og gør os åbne for erfaringer.

Derfor giver LB Forsikring hvert år op til 100.000 kroner til kunstprojekter på tre af landets uddannelsessteder. Projekterne skal både inddrage børn eller studerende og skabe et varigt værk af kulturel og kunstnerisk værdi.

Og i år er ikke anderledes. Denne gang var det alle i postnumrene 7000-9990, der kunne søge puljen. Årets modtagere af sponsoraterne er Hadsten Fri Fagskole, Social og Sundhedsskolen Herning og Vestbyen Friskole. 

Har I uddybende spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Nicoline Skjærlund på nisk@lb.dk eller på tlf. 33 48 55 89

Muligheden for at ansøge for 2021 vil blive meldt ud november 2020. Her vil det være uddannelsessteder i postnummer 1000-3690 der kan søge puljen.

Vejledning til ansøgning af kunstsponsorat

Hvem kan søge et sponsorat?

I 2020 kan uddannelsessteder indenfor postnummer 7000-9990 søge et kunstsponsorat. 

Uddannelsessteder dækker over alt fra børnehaver, private/frie grundskoler*, efterskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, professionshøjskoler, erhvervsakademier til universitetsuddannelser.


Hvor mange penge kan der ansøges om?

Man kan ansøge om op til 100.000 kr.  

Betingelser for tildeling af et sponsorat 

Kunstsponsoratet skal munde ud i et permanent værk/udsmykning til uddannelsesstedet, hvorfor det skal udføres inden for genren billedkunst, skulptur, kunsthåndværk eller design.

Værket/udsmykningen skal udføres i samarbejde med en kunstner. Det kan med fordel være en lokal kunstner fra området.  

Det er ligeledes et krav, at der før, under eller efter udsmykningens udførelse lægges stor vægt på, at børnene/de unge bliver inddraget i en kreativ proces med kunstneren omkring den specifikke udsmykning. 

Ansøgningen skal indeholde følgende generelle informationer

  • Hvem der er ansøger
  • En kort beskrivelse af udsmykningen
  • En kort beskrivelse af, hvordan udsmykningen skal udføres inkl. materialevalg 
  • Hvilke børn/unge (alder/klassetrin) fra uddannelsesstedet der inddrages i projektet
  • Hvilken forventet effekt udsmykningen og dennes proces vil have for børnene/de unge
  • Hvor udsmykningen skal placeres på uddannelsesstedet
  • En detaljeret budgetbeskrivelse
  • CV for kunstneren/kunstnerne skal vedlægges. Hvis kunstneren er ansat på uddannelsesstedet eller på anden vis har nære relationer hertil, bør det fremgå.  

Ansøgningsfrist  

2. marts 2020. 

Hvem vurderer ansøgningen? 

Ansøgningen vurderes af en komité fra LB Forsikring. 

Hvem skal ansøgningen sendes til? 

Ansøgningen sendes til Nicoline Skjærlund, nisk@lb.dk 


* Kunstsponsoraterne var i 2015-2018 alene forbeholdt folkeskoler, mens perioden 2019-2022 er forbeholdt alle andre uddannelsessteder end folkeskoler.