Fat om finanserne

I samarbejde med Ungdomsbyen udbyder LB Foreningen et kombineret undervisningsforløb og spil.

Fat om finanserne hedder det og er målrettet elever i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne.

Formålet er at give børn og unge bedre forudsætninger for at tage stilling til økonomiske problemstillinger, ligesom Fat om finanserne skal gøre eleverne mere bevidste om, hvilke faktorer der kan blive afgørende for, hvordan deres egen økonomi og livsforløb udformer sig.

Fat om finanserne består af i alt tre elementer: Et kort introforløb med fælles opsamling på det materiale, som klassen har fået til forberedelse. Et brætspil, hvor eleverne skal agere en fiktiv person fra 15 års-alderen til det 35. år. Og til slut en opsamling med perspektivering til de unges egne overvejelser i forhold til økonomi og forsikringsforhold.

På denne måde understøtter Fat om finanserne læringsmål i matematik og samfundsfag og matcher intentionerne i Folkeskoleloven om at sikre, at eleverne møder flere forskellige måder at lære på. Samtidig er Fat om finanserne et eksempel på åben skole med undervisning, der tager afsæt i praksisnære eksempler og udfordringer i samfundet.

LB Foreningen har støttet videreudviklingen af Fat om finanserne og støtter også, så Lærerstandens Brandforsikring kan stille med instruktører under afviklingen af kurserne.

Læs mere om Fat om finanserne på Ungdomsbyen.dk, hvor du også kan booke tid til undervisning.

 
”Op mod 20 procent af de 21-24 årige har ikke tegnet indboforsikringer og står derfor potentielt i store vanskeligheder i tilfælde af tyveri, eller hvis de fx kommer til at skade andre personer eller andres ejendom. Det er blandt andet derfor, vi støtter Fat om finanserne, der giver unge mennesker en rigtig god fornemmelse for, hvilke økonomiske prioriteter der kan vise sig at blive afgørende for ens livsforløb og livskvalitet.”

Anne Mette Toftegaard
Administrerende direktør i LB Forsikring

MainLayout.Basket [ ]