Kunstsponsorater

I LB mener vi, at kunsten kan gøre en forskel for samfundet – den udfordrer vanetænkning, prøver grænser af og udvikler børn såvel som voksne. Den gør os bedre til at reflektere og tænke kreativt og gør os åbne for erfaringer.

Derfor har LB Forsikring for fjerde år i træk uddelt sponsorater til at skabe kunst på tre uddannelsessteder. I år er der i alt blevet uddelt 253.100 kroner til projekter på Brenderup Realskole, Nyborg Friskole og Skanderup Efterskole. Læs mere om dette års uddeling her.

Næste år vil det være muligt for uddannelsessteder i postnumrene 7000-9990 at søge støtte til kunstprojekter. Ansøgningsfristen er 2. marts 2020.

Har I uddybende spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Bolette Jacobsen på boja@lb.dk eller på tlf. 33 95 73 82 

Læs mere om LB Foreningens støtte til kunst og kultur

Vejledning til ansøgning til et kunstsponsorat

Hvem kan søge et sponsorat?

I 2020 kan uddannelsessteder indenfor postnummer 7000-9990 søge et kunstsponsorat. 

Uddannelsessteder dækker over alt fra børnehaver, private/frie grundskoler*, efterskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, professionshøjskoler, erhvervsakademier til universitetsuddannelser.


Hvor mange penge kan der ansøges om?

Man kan ansøge om op til 100.000 kr.  

Betingelser for tildeling af et sponsorat 

Kunstsponsoratet skal munde ud i et permanent værk/udsmykning til uddannelsesstedet, hvorfor det skal udføres inden for genren billedkunst, skulptur, kunsthåndværk eller design.

Værket/udsmykningen skal udføres i samarbejde med en kunstner. Det kan med fordel være en lokal kunstner fra området.  

Det er ligeledes et krav, at der før, under eller efter udsmykningens udførelse lægges stor vægt på, at børnene/de unge bliver inddraget i en kreativ proces med kunstneren omkring den specifikke udsmykning. 

Ansøgningen skal indeholde følgende generelle informationer

  • Hvem der er ansøger
  • En kort beskrivelse af udsmykningen
  • En kort beskrivelse af, hvordan udsmykningen skal udføres inkl. materialevalg 
  • Hvilke børn/unge (alder/klassetrin) fra uddannelsesstedet der inddrages i projektet
  • Hvilken forventet effekt udsmykningen og dennes proces vil have for børnene/de unge
  • Hvor udsmykningen skal placeres på uddannelsesstedet
  • En detaljeret budgetbeskrivelse
  • CV for kunstneren/kunstnerne skal vedlægges. (Hvis kunstneren er ansat på uddannelsesstedet eller på anden vis har nære relationer hertil, bør det fremgå).  

Ansøgningsfrist  

2. marts 2020. 

Hvem vurderer ansøgningen? 

Ansøgningen vurderes af en komité fra LB Forsikring. 

Hvem skal ansøgningen sendes til? 

Ansøgningen sendes til kunstkonsulent i LB Forsikring, Bolette Jacobsen, boja@lb.dk 

 


* Kunstsponsorater var i 2015-2018 alene forbeholdt folkeskoler, mens perioden 2019-2022 er forbeholdt alle andre uddannelsessteder end folkeskoler.

MainLayout.Basket [ ]