Kunstsponsorater

Igen i år giver LB Forsikring støtte til kunstprojekter på landets uddannelsessteder fra børnehaver til universiteter. Denne gang er det uddannelsessteder i postnummer 4800 til 6990, der opfordres til at søge puljen

I LB Forsikring mener vi, at kunsten kan gøre en forskel for samfundet – den udfordrer vanetænkning, prøver grænser af og udvikler børn såvel som voksne. Den gør os bedre til at reflektere og tænke kreativt og gør os åbne for erfaringer. 

Derfor giver LB Forsikring hvert år op til 3 x 100.000 kroner til projekter, der både inddrager elever og skaber et varigt værk af kulturel og kunstnerisk værdi. 

De seneste fire år, har det kun været folkeskoler, der kunne søge, men i 2019 er turen kommet til alle andre uddannelsessteder – fra børnehaver til højskoler og fra privatskoler til universiteter.

For at komme i betragtning skal I sende jeres ansøgning på boja@lb.dk inden den 18. marts 2019. 

Se vejledning til ansøgning til et kunstsponsorat nedenfor

Har I uddybende spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Bolette Jacobsen på boja@lb.dk eller på tlf. 33 95 73 82

Vi glæder os til at høre fra jer!

Læs mere om LB Foreningens støtte til kunst og kultur

Vejledning til ansøgning til et kunstsponsorat

Hvem kan søge et sponsorat?
I 2019 kan uddannelsessteder indenfor postnummer 4800-6990 søge et kunstsponsorat. 

Uddannelsessteder dækker over alt fra børnehaver, private/frie grundskoler*, efterskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, professionshøjskoler, erhvervsakademier til universitetsuddannelser.

Hvor mange penge kan der ansøges om? 

Man kan ansøge om op til 100.000 kr. 

Betingelser for tildeling af et sponsorat 
Kunstsponsoratet skal munde ud i et permanent værk/udsmykning til uddannelsesstedet, hvorfor det skal udføres inden for genren billedkunst, skulptur, kunsthåndværk eller design.

Værket/udsmykningen skal udføres i samarbejde med en kunstner. Det kan med fordel være en lokal kunstner fra området.  

Det er ligeledes et krav, at der før, under eller efter udsmykningens udførelse lægges stor vægt på, at børnene/de unge bliver inddraget i en kreativ proces med kunstneren omkring den specifikke udsmykning.

Ansøgningen skal indeholde følgende generelle informationer

  • Hvem der er ansøger
  • En kort beskrivelse af udsmykningen
  • En kort beskrivelse af, hvordan udsmykningen skal udføres inkl. materialevalg 
  • Hvilke børn/unge (alder/klassetrin) fra uddannelsesstedet der inddrages i projektet
  • Hvilken forventet effekt udsmykningen og dennes proces vil have for børnene/de unge
  • Hvor udsmykningen skal placeres på uddannelsesstedet
  • En detaljeret budgetbeskrivelse
  • CV for kunstneren/kunstnerne skal vedlægges. (Hvis kunstneren er ansat på uddannelsesstedet eller på anden vis har nære relationer hertil, bør det fremgå).  

Hvornår skal udsmykningen stå færdig?                                       
Udsmykningen skal være udført senest 1. december 2019.
Der skal opsættes et skilt ved værket, der indikerer, at det er sponsoreret af LB Forsikring.    

Ansøgningsfrist
18. marts 2019.

Hvem vurderer ansøgningen?
Ansøgningen vurderes af en komité fra LB Forsikring. 

Hvornår får I svar på jeres ansøgning?
Vi sender svar på e-mail ultimo april 2019.  

Hvem skal ansøgningen sendes til? 
Ansøgningen sendes til kunstkonsulent i LB Forsikring, Bolette Jacobsen, boja@lb.dk


* Kunstsponsorater var i 2015-2018 alene forbeholdt folkeskoler, mens perioden 2019-2022 er forbeholdt alle andre uddannelsessteder end folkeskoler.

 

MainLayout.Basket [ ]