Galleri LB

LB Forsikring støtter op om dansk kunst, og blandt andet derfor har vi en stor og spændende kunstsamling, der spænder over værker fra ca. år 1900 og fremefter.

Galleri LB præsenterer en fotografisk udstilling med

Fotogruppen Infinity

Alle er velkommen til ferniseringen lørdag d. 10. august kl. 14-17.

Udstillingen er derefter åben i Galleri LB, onsdag til søndag fra kl. 11-17.
Sidste udstillingsdag er lørdag d. 24. august 2019.

Foto: Torben Boetius

Foto: Jørgen Christensen 

På udstillingen vises 40 arbejder fordelt på seks temaer. De otte medlemmer har både sammenfaldende og forskellige interesser i valgene af motiver; de spænder fra landskab til arkitektur, fra street foto til stilleben og også til eksperimenterende foto, for blot at nævne nogle centrale emner. Og det fotografiske udtryk stræber mod stærk individualisme og rummer fra nøgtern realisme over sammensatte kompositioner til fantasifulde abstraktioner.

Om Fotogruppen Infinity  

Fotogruppen Infinity blev etableret i 2016 af foto- og kunstinteresserede, som ønskede at etablere et fotografisk miljø for særligt aktive og erfarne fotografer fra egnen omkring Køge.

Aktiviteterne tager først og fremmest sigte på udvikling af den fotografiske kunnen og forståelsen af fotografisk og æstetisk kvalitet, både i relation til egne fotos og til professionel fotokunst i øvrigt. I omgangen med billeder indgår også inspiration fra anden billedkunst.

Desuden har udfordringer i fotokonkurrencer en høj prioritering blandt de otte, såvel på lokalt plan som på nationalt- og internationalt niveau. Ikke mindst har man fokus på at udstille medlemmernes individuelle arbejder.

Galleri LB, Kompagnistræde 41, 1208 KBH K.

Udstillingskalender 2019

Januar
Kirsten Hagelskær (Maleri)

Februar
Kirsten Dølpher (Maleri og akvarel)

Marts
Hanne Aagaard Lauridsen (Maler)

April
Lise Ahlefeldt-Laurvig og Hanne Erlandsen (Maleri og kerami)

April/maj
Guggen – gruppeudstilling (Maleri)

Maj
Henrik Wichmann (Foto)

Juni/juli
Lisbeth Anker og Debbie Falk (Maleri og grafik)

Juli
Mangfoldighed – gruppeudstilling (Grafik, maleri, collage og skulptur)

August
Fotogruppen Infinity – gruppeudstilling (Foto)

August/september
Anette de Jonquires (Akvarel)

September/oktober

Per Brømsø (Akvarel)

Oktober/november
MIR – gruppeudstilling (Keramik, maleri og akvarel)

November
Erling Brodersen (Foto)

MainLayout.Basket [ ]