LB Foreningens valgresultat 2023

Medlemmerne i tre jyske valgområder fra Fredericia i syd til Skagen i nord har valgt både nye og kendte ansigter til de 16 pladser som delegerede i LB Foreningen, der var på spil i foreningen, der samler de 420.000 medlemmer i Danmarks største medlemsejede skadesforsikringsselskab, LB Forsikring. Der er således otte nye og otte genvalgte blandt de 16 valgte kandidater, der snart træder ind i den øverste myndighed i LB Foreningen.

”Hver gang vi har valg, er det en festdag og en bekræftelse af vores demokratiske fundament. Det er her vi kan se demokratiet folde sig ud. Nu glæder vi os til at fortsætte arbejdet med både de nyvalgte og genvalgte delegerede,” siger Lars Busk Hansen, bestyrelsesformand i LB Foreningen og LB Forsikring og selv genvalgt delegeret i Nordjylland.

Som delegeret i LB Foreningen er man med til at vælge foreningens bestyrelse og formand. Derudover er man med til at sætte rammerne for foreningens ejerskab af LB Forsikring A/S og uddele midler til en række almennyttige formål lokalt og nationalt.

Der var i alt 28 kandidater til 16 pladser i de jyske valgområder, som vælges som repræsentanter for forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, der er en af fire medlemsgrupper i LB Foreningen. De valgte er:

Valgområde 10 (postnummer 7000-7990)

 • Thomas Steen Rasmussen, specialklasselærer, Vejle (genvalgt)
 • Helen Sørensen, tidl. kredsformand DLF, Herning (nyvalgt)
 • Lea Qvottrup Larsen, Cand. Scient, Fredericia (genvalgt)
 • Finn Brask, rejseleder og chauffør, Holstebro (genvalgt)

Valgområde 11 (postnummer 8000-8990)

 • Kenneth Lindbirk Thomassen, skolelærer, Mårslet (nyvalgt)
 • Birthe Lundgaard, Cand. Pæd. i pædagogik, Malling (genvalgt)
 • Hanne Henriksen, Dagleder i Børnehaver, Silkeborg (nyvalgt)
 • Tine Kanne Sørensen, Test manager, Århus N (genvalgt)
 • Inge Lorenzen, cand. Pæd. Psyk., Ry (nyvalgt)
 • Bodil M Jensen, folkeskolelærer og talehørekonsulent, Hinnerup (nyvalgt)
 • Kurt Drammelsbæk Sørensen, folkeskolelærer, Spentrup (genvalgt)

Valgområde 12 (postnummer 9000-9990)

 • Natascha Worre Ambjørn, teamkoordinator og lærer, Sulsted (nyvalgt)
 • Lars Busk Hansen, Kredsformand Lærerkreds Nord, Hjørring (genvalgt)
 • Per Clausen, Rådmand for Klima & Miljø, Aalborg (nyvalgt)
 • Connie Hermansen, folkeskolelærer og jordemoder, Aalborg (nyvalgt)
 • Erling Schmidt, tidl. skolekonsulent, Aalborg (genvalgt)

De 8 nyvalgte tiltræder sammen med de øvrige i alt 71 delegerede efter den førstkommende generalforsamling, som afholdes i april 2023.

Man kan se de samlede stemmetal HER.

FAKTA
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab med over 420.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Alle medlemmer af LB Forsikring er også medlemmer af LB Foreningen og dermed medejere af LB Forsikring.

De delegerede i LB Foreningen udgør generalforsamlingen, som er den øverste myndighed i LB Foreningen. 

Valget er gældende for en periode på fire år fra den ordinære generalforsamling 15. april 2023.

For yderligere info kontakt:
Mikkel Klausen, kommunikationschef LB Foreningen, 24282110