Valgresultat for LB Foreningen 2020

 

Der har været afholdt valg til LB Foreningens generalforsamling i valgområde 1-2 og 3. 
 
I de to valgområder skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. 

Valget er gældende for en periode på fire år fra den 1. maj 2020.
 
Valgområde 1-2, Storkøbenhavns område, postnr. 1000-2990
Der skulle vælges tre delegerede for medlemsgruppe 1 og 3. I valgområde 1-2 var der kampvalg. 

For medlemsgruppe 1 er valgt: 

 • Overlærer Gitte Høgenhav Winther 
 • Pensionist Jan Trojaborg
 • Lærer, cand.pæd. antro. Jørgen Stampe
 • Steen Jeppesen (1. suppleant)

For medlemsgruppe 2 er valgt: 

 • Gymnasielærer/uddannelseschef Ida Brøkner Diemar
 • Lektor Thomas Poulsen
 • Pens. områdeleder Bodil Stauning 
 • Svend Erik Larsen (1. suppleant)
 • Jørgen Sander Laursen (2. suppleant)

Valgområde 3, Nordsjællands område, postnr. 3000 - 3690
I valgområde 3 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

For medlemsgruppe 1 er fredsvalgt: 

 • Lærer Merete Svalgaard Knuhtsen
 • Pensionist Eric Brown 

For medlemsgruppe 2 er fredsvalgt: 

 • Lektor Hans Christian Nielsen 

Venlig hilsen 

Carsten Mørck-Pedersen                                                   Anne Mette Toftegaard
Formand                                                                                Adm. direktør