Valgresultat for LB Foreningen 2019

Der har været afholdt valg til LB Foreningens generalforsamling i valgområder 10, 11 og 12. Resultaterne er nu gjort op.

Der har været afholdt valg til LB Foreningens generalforsamling i valgområder 10, 11 og 12.
 
I tre valgområder skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis fol¬keskoleområdet, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. 

Valget er gældende for en periode på fire år fra den 1. maj 2019.
 
Valgområde 10 Nord- og Midtjylland 
Der skulle vælges tre delegerede for medlemsgruppe 1 samt en delegeret for medlemsgruppe 2. 

I medlemsgruppe 1 var der kampvalg. Ud af fire opstillede kandidater skulle der vælges tre.  

Valgt ved afstemning:  
• Lærer Rita Helbo Jensen 
• Overlærer Finn Brask
• Lærer Thomas Steen Rasmussen

I medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg: 
Pensionist Lea Qvottrup Larsen

Valgområde 11 Østjylland
Der skulle vælges fire delegerede for medlemsgruppe 1 samt tre delegerede for medlemsgruppe 2. 

I medlemsgruppe 1 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg: 
Pensionist Allan Søndergaard
Lærer Carsten Mørck-Pedersen
Konsulent Keld Munniche Andersen 
Lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen 

I medlemsgruppe 2 var der kampvalg. Ud af fire opstillede kandidater skulle der vælges tre.

Valgt ved afstemning:
Lektor Birthe Lundsgaard
Cand.it. Tine Kanne Sørensen.
Cand.mag. Hedvig Gerner Nielsen

Valgområde 12 Nordjylland
Der skulle vælges tre delegerede for medlemsgruppe 1 samt to delegerede for medlemsgruppe 2. 

I medlemsgruppe 1 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.
 
Valgt ved fredsvalg: 
Pensionist Erling Schmidt
Kredsformand Lars Buch Hansen
Pensionist Ingeborg Kragh

I medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. 

Valgt ved fredsvalg: 
Lektor Martin Hare Hansen
Styrmand Ivan Leth

Venlig hilsen 

Carsten Mørck-Pedersen Anne Mette Toftegaard
Formand                                Adm. direktør 

 

Læs mere om LB Foreningens arbejde og rollen som deleget