Valget er åbent – brug din stemme

 

Nu kan du være med til at præge fremtiden i vores forsikringsfællesskab? Vi har netop sendt stemmesedler ud til medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring i Bornholms område samt Sydsjællands- og Vestsjællands område, der kan stemme på én kandidat til LB Foreningens generalforsamling.

LB Foreningen består af en delegeretforsamling med 45 medlemmer og en bestyrelse, der vælges blandt medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring. 

LB Foreningen tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom man udpeger LB Forsikring A/S’ bestyrelse. Derudover varetager LB Foreningen arbejdet med uddelingen af midler til almennyttige formål.

I år er der udskrevet valg i valgområde 4 - Bornholms område, valgområde 5 - Vestsjællands område samt valgområde 6 - Sydsjællands område, hvor der i alt skal vælges 7 delegerede, der skal repræsentere forsikringstagerne i vores forsikringsfællesskab fra foråret 2021 og fire år frem. 

Der er konstateret valg i alle områder, idet der er flere kandidater, der ønsker at stille op end der er pladser. I Bornholms område skal der vælges 2 kandidater, i Vestsjællands område skal der vælges 3 delegerede og endelig står det Sydsjællandske område for at vælge 2 delegerede.

29083 stemmeberettigede medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring har netop modtaget en stemmeseddel i deres e-boks, og har mulighed for at stemme på deres favoritkandidat til og med den 15. februar. Er man ikke tilmeldt elektronisk post, modtager man et brev i postkassen.

Du kan se kandidaterne HER

Og du kan stemme HER

Resultatet af valget offentliggøres i marts på LB Foreningens hjemmeside.

Henvendelser vedrørende valget kan rettes til demokratikonsulent, Cecilia Brandenhoff på cebr@lb.dk.

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring, der er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab for privatkunder. LB Forsikring består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. Du kan læse mere om LB Foreningens arbejde og rollen som delegeret HER.