Din stemme former forsikringsfællesskabet

Vi er ejet af medlemmerne. Derfor har vi netop sendt næsten 80.000 stemmesedler ud til medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring i Storkøbenhavns område, der kan stemme på én kandidat til LB Foreningens generalforsamling

LB Foreningen tager stilling til strukturelle spørgsmål i LB Forsikring A/S, som vedtægtsforhold samt overordnede strategiske spørgsmål, ligesom man udpeger LB Forsikring A/S’ bestyrelse. Derudover varetager LB Foreningen arbejdet med uddelingen af midler til almennyttige formål.

LB Foreningen består af en delegeretforsamling med 45 medlemmer og en bestyrelse, der vælges blandt medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring. 

I år er der udskrevet valg i valgområde 1-2, Storkøbenhavns område, og valgområde 3, Nordsjællands område, hvor der i alt skal vælges 9 delegerede, der skal repræsentere forsikringstagerne i vores forsikringsfællesskab fra foråret 2020 og fire år frem. 

I valgområde 3 har der været fredsvalg, idet der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. I valgområde 1-2 skal der vælges 3 delegerede fra henholdsvis medlemsgruppe 1 og medlemsgruppe 2.  

Derfor har vi sendt næsten 80.000 valgbreve ud til stemmeberettigede medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring, der har mulighed for at stemme på deres favoritkandidat fra den 13. januar klokken 12 til og med den 15. februar. Hvis du er tilmeldt elektronisk post, skal du holde øje med din e-boks. Er du ikke tilmeldt elektronisk post, modtager du et brev i postkassen.

Som noget nyt foregår afstemningen i år elektronisk.

Valgsiden kan ses her.
 
Resultatet af valget offentliggøres i marts på LB Foreningens hjemmeside.

Henvendelser vedrørende valget kan rettes til koncernjurist, Mette Valentinussen Hou på meho@lb.dk eller 33 48 51 44.

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring, der er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab for privatkunder. LB Forsikring består af forsikringsgrupperne Lærerstandens BrandforsikringBauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA. Du kan læse mere om LB Foreningens arbejde og rollen som delegeret HER