Vil du have indflydelse på dit forsikringsselskab?

Når du er medlem af Lærerstandens Brandforsikring, har du mulighed for at være en aktiv del af dit forsikringsselskab.

Vi er medlemsejet, og dit og de andre medlemmers ejerskab varetages af 45 delegerede.

Stiller du op til valg, har du mulighed for at blive 1 af de 45 delegerede.

Se valgannonce som pdf. her

Valg generalforsamling 2019