Valget er åbent - brug din stemme

Nu kan du være med til at præge fremtiden i vores forsikringsfællesskab? Vi har netop sendt stemmesedler ud til medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring i Nord- og Midtjyllands område, Østjyllands område samt Nordjyllands område. Hvis du bor i en af de områder, kan du nu sætte dit kryds ved én af de i alt 28 kandidater, der stiller op til valget af delegerede i LB Foreningen. 

Det er de i alt 70 delegerede i LB Foreningen, som varetager dine og de øvrige over 400.000 medlemmers interesser i ejerskabet af LB Forsikring. Det er også de delegerede, som sætter rammerne for LB Foreningen årlige uddeling til almennyttige formål (link på almennyttige formål til: Partnerskaber LB Foreningen). Derfor har det også betydning for dig, hvem der vælges som delegeret.

Man kan stemme HER
Og man kan se kandidaterne HER

I år er der udskrevet valg følgende områder:
Lærerstandens Brandforsikring; 

  • Valgområde 10: Nord- og Midtjyllands område, postnummer 7000-7990 (4 kandidat vælges)
  • Valgområde 11: Østjyllands område, postnummer 8000- 8990 (7 kandidater vælges) 
  • Valgområde 12: Nordjyllands område, postnummer 9000-9990 (5 kandidater vælges)

Knap 90.000 stemmeberettigede medlemmer af LB Forsikring har modtaget en stemmeseddel i deres e-Boks, og har mulighed for at stemme på deres favoritkandidat til og med den 15. februar.

Resultatet af valget offentliggøres i marts på LB Foreningens hjemmeside.

Henvendelser vedrørende valget eller medlemsdemokratiet kan rettes til demokratikonsulent, Cecilia Brandenhoff på cebr@lb.dk.

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring, der er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab for privatkunder. LB Forsikring består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. Du kan læse mere om LB Foreningens arbejde og rollen som delegeret HER