Historisk dag for LB Foreningen

Fredags d. 27. august, gennemførte de delegerede i LB Foreningen, som ejer LB Forsikring, en historisk udvidelse af medlemsdemokratiet.

Fredags d. 27. august, gennemførte de delegerede i LB Foreningen, som ejer LB Forsikring, en historisk udvidelse af medlemsdemokratiet.

Indtil den skelsættende fredag i slutningen af august var det kun forsikringstagere i Lærerstandens Brandforsikring, som var medlemmer i LB Foreningen. Med deres beslutning valgte de delegerede at udvide medlemskredsen, så alle LB Forsikrings godt 400.000 medlemmer nu har fuld del i medlemsdemokratiet i LB Foreningen og dermed i ejerskabet af LB Forsikring.

Det var en historisk og meget stor dag for medlemsdemokratiet i LB. Vi har altid omtalt alle, som har en forsikring i LB, som medlemmer, men nu kan alle medlemmerne i Bauta, Runa og LB Forsikring til PFA ikke blot nyde godt af at have gode forsikringer, stærk service og loyalitetsrabat. De får nu også mulighed for at præge og udvikle vores demokrati i LB Foreningen. Et medlemsdemokrati som er fundamentet for vores eksistens og præger hele vores tilgang til forretningen, ” siger Lars Busk Hansen, bestyrelsesformand i LB Foreningen og LB Forsikring.

Vedtagelsen af udvidelsen, som udvider kredsen af delegerede i LB Foreningen fra 45 til 70 vil være gældende allerede fra valget, der løber af stablen januar-februar 2022. Her skal der findes 13 nye delegerede fra Bauta Forsikring, 8 nye delegerede fra Runa Forsikring samt 1 ny delegeret fra forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA. Desuden skal der findes 6 ekstra delegerede fra Lærerstandens Brandforsikring i valgområde Storkøbenhavn. 

”Selvom vi har haft en ensartet tilgang til alle vores medlemmer, så er der ingen tvivl om, at vi med medlemsudvidelsen i Foreningen får en mere entydig fortælling om LB som et ligeværdigt, medlemsejet fællesskab. Og det er en helt central del af vores identitet, så vi skylder de delegerede stor tak for at vedtage denne udvidelse,” siger Anne Mette Toftegaard, Adm. Direktør i LB Forsikring.

 

FAKTA OM MEDLEMSUDVIDELSEN 
LB Foreningen ejer 95,6 % af LB Forsikring

LB Foreningens formål er at eje forsikringsselskabet, men man uddeler også op mod 10 mio. kroner årligt til gode formål – eksempelvis projekter som støtte til Skolepatruljer, rehabilitering af unge kriminelle og hjælp til udsatte og anbragte børn, og de delegerede har desuden mulighed for at støtte mindre lokale projekter rundt om i landet.

LB Foreningen har indtil nu bestået af medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, som vælger 45 delegerede. De delegerede vælger så 6 medlemmer, der udgør LB Foreningens bestyrelse.

LB Foreningens bestyrelse vælger 5 af de 9 medlemmer i LB Forsikrings bestyrelse. Her i blandt formand Lars Busk Hansen og næstformand Martin Bødker Krogh.

Udvidelsen af medlemsdemokratiet betyder, at LB Foreningen også omfatter de tre andre forsikringsgrupper i LB Forsikring: Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Der vil fra april 2022, hvor den ordinære generalforsamling i LB Foreningen afholdes, være 70 delegerede fordelt på 48 delegerede valgt i Lærerstandens Brandforsikring, 13 delegerede valgt i Bauta Forsikring, 8 delegerede valgt i Runa Forsikring og 1 delegeret valgt i LB Forsikring til PFA. Fordelingen af delegerede afspejler nogenlunde fordelingen af medlemmer i de forskellige forsikringsgrupper.