LB Fonden og LB Foreningens fond åbner for ansøgninger

LB Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond, omkring 1.000.000 til projekter, der understøtter verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel.

LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2022. Som altid er det verdensmålene, der udgør rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 3 – sundhed og trivsel.
LB Fonden har de sidste år brugt verdensmålene som ledestjerne for uddelingerne, og fonden var en af de første fonde, der aktivt valgte at bruge verdensmålene i forbindelse med tematiseringen af uddelingerne. Dette fortsætter LB Fonden med også i 2022.

” Igen i år sætter FN's verdensmål rammerne for uddelingerne i LB Fonden og LB Foreningens Fond, som i 2022 uddeler penge til projekter på undervisningsområdet, der har fokus på verdensmål 3 ’Sundhed og Trivsel’. Vi håber at få nogle gode projekter, der understøtter læring og undervisning på alle niveauer ved at have fokus på elevernes sundhed og trivsel som en vigtig forudsætning for gode læringsmiljøer.” lyder det fra LB Fondens formand, Mette Meulengracht Jensen.

I flere år har LB Fonden modtaget mange gode ansøgninger – hvilket man tilskriver det fokus og det fælles sprog, Verdensmålene giver. Derfor er der fastsat en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner.
Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 1.000.000 kroner, der forventes fordelt mellem 4-6 ansøgere. 

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2022

www.lbfonden.dk kan alle interesserede læse mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde.