Stor donation skaber FællessangsKaravane i Kolding

Tre lokale repræsentanter for LB Foreningen i Syddanmark har 15. marts overrakt 50.000 kr. til Sangkraft Kolding. Pengene skal gå til, at koldingenserne i 2023 kan få glæde af en stor FællessangsKaravane ved 7 arrangementer rundt omkring i kommunen.

I 2023 sætter Sangkraft Kolding endnu mere volume på stemmerne. Med en donation fra LB Foreningen, der består af de 420.000 medlemmer i LB Forsikring, får man nu mulighed for at gentage succesen med en FællessangsKaravane, som skal sætte gang i sangen ved 7 arrangementer i Kolding kommune.

”Vi er meget glade for den flotte donation fra LB Foreningen. Vi er sat i verden for at skabe fællesskaber og dannelse gennem sang. Når vi synger, får oplevelser, fælles grin og ilt til kroppen. Sang er en herlig, livsbekræftende måde at være sammen på, og det vil vi gerne udbrede med FællessangsKaravanen,” siger Helene Eiler-Ernst fra Sangkraft Kolding.

I LB Foreningen var man ikke i tvivl om, at støtten til FællessangsKaravanen var den helt rigtige: ”I LB Foreningen har vi stort fokus på at være med til at skabe fællesskaber, der inkluderer og giver mulighed for flere at være med. Fællessang er meget inkluderende og skaber glæde på tværs af alle de normale kasser, vi kan sætte hinanden i. FællessangsKaravanen bidrager til netop at skabe et samlingspunkt for mange,” forklarer Ulla Frese, der sammen med Vibeke Boisen Brandhof og Anders Bondo Christensen er lokale delegerede i Syddanmark for LB Foreningen og står bag donationen.

Donationen blev overrakt ved Sjølund – Hejls Skole da donationen bl.a. skal bruges ved Fællessangkaravanens besøg på skolen. Derfor var repræsentanter fra lokale foreninger, der skal være ambassadører for Fællessangskaravanen også inviteret til overrækkelsen.

FAKTA OM FÆLLESSANGSKARAVANEN
FællessangsKaravanen 2023 vil på syv på hinanden følgende dage skabe fællessang på syv forskellige steder i Kolding Kommune. Det vil være på skoler, i børnehaver, på sygehuset, i foreningen, på gaden. Forskellige lokale enheder vil lægge ”hus til”, og Sangkraft Kolding vil facilitere arrangementet med en sangvært, en pianist, evt. flere musikere og en lydmand. Fællessang vil vare op til en time, og målet er at skabe hverdagspoesi dér, hvor borgerne er. Det forventes, at 2000 koldingensere vil deltage på de 7 arrangementer. Det er næsten dobbelt så mange som i 2022, hvor 1100 koldingensere sang med.

OM SANGKRAFT KOLDING
Sangkraft Kolding vil styrke fællesskab og dannelse gennem sang. Ambitionen er, at mange flere borgere i Kolding skal opleve sangglæde i deres hverdag. De vil særligt styrke sangen og syngelysten for børn og unge og understøtte og udvikle sangmiljøer for dem, der vil være særligt dygtige til at synge. Sangkraft Kolding vil ”bygge bro” mellem eksisterende aktiviteter og aktører for at opnå dette. Sangkraft Kolding er en del af Sangens Hus og projektet Sangkraft 25, hvor der etableres 25 kraftcentre for sang på tværs af Danmark.

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab med over 420.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Alle medlemmer af LB Forsikring er også medlemmer af LB Foreningen og dermed medejere af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt
LB Foreningen: Chef for uddelinger, udvikling og kommunikation, Mikkel Klausen, tlf. 24282110
Sangkraft Kolding: projektleder, Helene Eiler-Ernst, tlf. 24988890