Lokal donation fra LB Foreningen skal øge Ærøs engagement i den grønne dagsorden

Med en donation på 50.000 kr. fra tre fynske repræsentanter fra LB Foreningen, som repræsenterer over 420.000 medlemmer af LB Forsikring, kan Ærø Eksperimentet sætte yderligere fart på deres arbejde med at engagere og samle øens mange grønne foreninger og borgere i Ærøs Grønne Kalender. Her skal foreningerne kunne samles om arrangementer, der både deler viden og engagerer øens borgere.

Med en donation på 50.000 kr. fra LB Foreningen, der består af de mere end 420.000 medlemmer i LB Forsikring, bliver det nu muligt for Ærø Eksperimentet at sætte yderligere handling bag drømmen om at samle øens grønne foreninger, initiativer og borgere, der er engageret i den grønne dagsorden.

”Det er fantastisk at få denne donation fra LB Foreningen. Vi er meget taknemlige. Det giver os nu mulighed for at sætte yderligere fokus på arbejdet med at koordinere og samle de grønne foreninger og ildsjæle på Ærø, så vi kan styrke det grønne samarbejde, så vi som ærøske borgere kan mindske vores forbrug og dermed nedsætte vores CO2. Det væsentlige er, at vi ikke mister håbet, men får mod på at handle, ved at være en del af et grønt fællesskab på Ærø, som er optaget af at eksperimentere med tiltag, der kan gavne vores bæredygtighed,” forklarer Maja Ørum, som er en af to kvinder bag Ærø Eksperimentet.

I dag forbruger en almindelig dansker 17 ton CO2 årligt, fordelt på forskellige livsområder. Men i stedet for at blive triste og afmægtige over, at tiden er kommet til at vi alle skal mindske og nedsætte vores forbrug, så må vi finde på nye måder at indrette os på, lyder det fra Maja Ørum: ”Vi kan eksempelvis lade vores tøj cirkulere og bytte med andre, blive inspireret til at lave nye måltider uden kød og få gang i at dyrke egne afgrøder for blot at nævne nogle ideer. Der skal handling bag, for at vi kan være med til at løse den klima- og naturkrise vi alle er en del af og mærker i vores hverdag.  
Hos LB Foreningen er man også meget begejstrede for at kunne støtte Ærø Eksperimentet: ”Det er en kæmpe fornøjelse at kunne være med til at bakke op om det stærke, grønne fællesskab på Ærø. I LB Foreningen, er det netop den grønne dagsorden og ikke mindst evnen til at skabe fællesskaber to af vores mærkesager. Ærø Eksperimentet er et meget klart eksempel på netop fællesskab og grøn bevidsthed,” siger Ole Pedersen, der sammen med Lene Krongaard Piekut og Lise-Lotte Just er de tre fynske repræsentanter fra LB Foreningen, som står bag uddelingen af de 50.000 kr.
For at få etableret Ærøs Grønne Kalender, inviterer Ærø Eksperimentet den 25. april, alle der har tilkendegivet deres interesse i Ærø Eksperimentet til at deltage i et opstartsmøde, med det sigte at få etableret forskellige arbejdsgrupper på tværs af foreninger og interesserede borgere. 

Vil man gerne med i én arbejdsgruppe eller har lyst til at starte én, kan man kontakte Ærø Eksperimentet eller skrives sig op til deres nyhedsbrev, så man kan følge med i, hvad der sker. 

OM ÆRØ EKSPERIMENTET
Ærø Eksperimentet – En Fælles Forskel er en forening på Ærø, med fokus på at udføre, udforske og støtte aktiviteter som beskæftiger sig med grøn omstilling i hverdagen. Vi arbejder med fællesskaber, fysiske såvel som digitale, der styrker den grønne borgernære omstilling. 

Foreningen blev stiftet den 9. maj 2022, efter at have startet op som projekt i 2020, af to ildsjæle. 

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab med over 420.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt
LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24282110
Ærø Eksperimentet: Projektleder, Maja Ørum, tlf. 28770032, info@aeroeeksperimentet.dk