Donation sætter fart i Royal Run for børnene i Gilleleje

Med en donation på 10.000 kr. fra LB Foreningen i Nordsjælland får børnene i Gilleleje nu mulighed for at løbe med i deres helt eget Royal Run til maj næste år. Det er Gilbjerg Børnehuse, der sammen med Gilbjergskolen står bag projektet, som modtager pengene.

”Vi er superglade for at have fået donationen fra LB Foreningen. Med den kan vi nu for alvor få indfriet vores ambitioner om at få et Royal Run i Gilleleje med fokus på børnene, sunde fællesskaber og masser af samhørighed på tværs,” lyder det fra Line Blume Kjøller, dagtilbudsleder i Gilbjerg Børnehuse og initiativtager til projektet.

Projektet kommer til at fokusere på at have det sjovt for alle børnene i både vuggestue, børnehave og fritidstilbud og vil blive afviklet på Gilbjergskolen i Gilleleje. Dermed er der også fokus på at skabe gode og sunde børnefællesskaber på tværs af institutioner og aldersgrupper.

”For os er det vigtigt, at vi kan lave et arrangement, som rækker ud over bare det at løbe. Vi skal også have fokus på, hvordan vi har det sammen. De mindste skal have en oplevelse af, at skolen er et rart sted at komme, og de store skal lære at tage hensyn til de mindste. Så der er i høj grad et element af brobygning mellem de forskellige institutioner og børn,” forklarer Line Blume Kjøller.
For LB Foreningen er der også begejstring for projektet: ”Vi har fået mange gode ansøgninger om støtte til projekter i lokalområdet, og der er ingen tvivl om, at projektet fra Gilbjerg Børnehuse satte alle de rigtige krydser. Der er fokus på sunde fællesskaber, en involvering på tværs af hele byen, og tilmed er der tænkt over bæredygtighed i deres ansøgning. Alt sammen områder, som er vigtige for os,” siger Susanne Brøgger, der sammen med Birgit Holmsgaard er lokal repræsentant for LB Foreningen i Nordsjælland. De overrakte begge en stor papcheck til Line Blume Kjøller ved et arrangement den 6/12 på Gilbjergskolen i Gilleleje.

Projektet med Royal Run løber af stablen den 17. maj 2024, og det forventes at op mod 300 børn i alt vil deltage. Line Blume Kjøller håber, at mange forskellige dele af Gillelejes erhvervs, idræts- og kulturliv kunne tænke sig at være en del af projektet: ”Vi vil meget gerne invitere alle i Gilleleje til at være en del af projektet. Har man en ide til, hvordan vi kunne gøre projektet endnu bedre, så tag endelig fat i mig,” lyder den klare opfordring. Man kan fange Line Blume Kjøller på lbkjo@gribskov.dk.

OM GILBJERG BØRNEHUSE
Gilbjerg Børnehuse består af en treenighed af tre børnehuse; Langdraget, Hestehaven og Birkevang. Sammen med Gilbjerg Skolen og Gilbjerg Skolens Fritidsordning danner de rammen om det gode børneliv for størstedelen af Gillelejes børn fra vuggestue til og med 9. klasse. 

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 430.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt:
LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24 28 21 10
Gilbjerg Børnehuse: Dagtilbudsleder, Line Blume Kjøller, tlf. 72 49 61 68