Nyt rådgivningstilbud for nordjyske fædre får flyvende start med lokal donation

Med en donation på 10.000 kr. fra LB Foreningen, der ejer LB Forsikring, får Foreningen Far nu mulighed for at udbrede kendskabet til deres nye rådgiverteam på det lokale rådgivningscenter for fædre i Aalborg. Her kan folk fra hele Nordjylland få gratis vejledning og en snak om deres rettigheder som fædre.

Med et nyt rådgiverteam opruster Foreningen Far deres tilbud i Nordjylland. Fra deres lokaler på Hovedbiblioteket i Aalborg bliver der fremover endnu bedre muligheder for at give fædre råd og vejledning i forhold deres rettigheder som forælder.

”Vi er meget glade for donationen fra LB Foreningen. Med de midler kan vi nu udbrede kendskabet til rådgivningstilbuddet rundt omkring i hele Nordjylland. Det er helt centralt, at der er kendskab til tilbuddet, så så mange fædre som muligt kan få støtte i deres rolle som forælder,” forklarer Jesper Lohse, landsformand for Foreningen Far.

Konkret vil donationen blive brugt til tilbuddet med informationsfoldere og annoncering i det nordjyske.

Hos LB Foreningen er man også glad for at kunne støtte op om Foreningen Fars gratis tilbud: ”Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi også har fokus på fædres rolle som forælder. I Foreningen Far kan de både få adgang til rådgivning om dette, men også få adgang til et fællesskab af fædre, der kan støtte hinanden,” forklarer Sanela Jusic, som er valgt som nordjysk delegeret i LB Foreningen og ansvarlig for uddelingen af donationen til Foreningen Far.

Foreningen Far har telefonrådgivning hver mandag 17-20 og på Hovedbiblioteket i Aalborg er der åbent for personligt fremmøde tirsdag i ulige uger kl. 19-21. Man kan bestille tid på foreningens hjemmeside: https://foreningenfar.dk/region-nordjylland. Foreningen har også en gratis app, som kan hentes på GooglePlay og AppStore, og en selvhjælpsgruppe for Nordjylland på Facebook.  

Om Foreningen Far
Foreningen Far yder gratis rådgivning om børn og fædre i hele Danmark. Det sker ved at forældre af begge køn og pårørende kan henvende sig i den gratis telefon eller onlinerådgivning, landsdækkende rådgivningscentre eller 24/7 selvhjælpsgrupper. Her kan man spørge om erfaringer og familiejura i forhold til faderskab, fædreorlov, fælles forældreskab, børns sundhed, samlivsophør, forældrefremmedgørelse og vold mod børn og fædre.

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab med over 420.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt
LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24282110
Foreningen Far: Landsformand, Jesper Lohse, tlf. 26229730