Lokal donation fra LB Foreningen bidrager til behandlingsarbejdet med sårbare børn og unge

Med en donation på 10.000 kr. fra LB Foreningen, som er en del af LB Forsikring, skabes der nu endnu en mulighed for at dyrke fællesskabet på Den Musiske Helhedsskole i Hillerød. Skolens aktivitetsrum bliver udvidet med et billard- og bordtennisbord, der har været et stort ønske for skolens ældste elever.

Den Musiske Helhedsskole i Hillerød er en behandlingsskole for 25 elever. Eleverne er sårbare børn og unge, der har behov for et skolemiljø, hvor der bl.a. gøres brug af musiske- og kreative tilgange til læring og relationsarbejde.  

En af de store ønsker fra eleverne har været en udvidelse af deres aktivitetsrum, så muligheden for at dyrke fællesskab og fysisk udfoldelse bliver endnu bedre. Det bliver nu muligt med en donation fra LB Foreningen i Nordsjælland.

”Vi er meget glade for den flotte donation. Det kan opfylde et stort ønske fra vores ældste elever, som har efterspurgt et kombineret billard- og bordtennisbord. I vores arbejde er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at opnå nye og positive erfaringer i måden at være sammen på. Med dette nye tiltag får eleverne endnu en god mulighed for dyrke samværet og træne deres sociale færdigheder” siger Dorte Skovhus, leder af Den Musiske Helhedsskole.

I LB Foreningen er der også stor glæde over at kunne bidrage til Den Musiske Helhedsskole: ”Den Musiske Helhedsskole skaber gode rammer for sårbare børn og unges vej ind i positive fællesskaber. Netop sårbare børn og unges plads i fællesskabet er et af de centrale mål for vores arbejde i LB Foreningen,” forklarer Chanette Damgaard, som er lokal delegeret for LB Foreningen i Nordsjælland.

Den Musiske Helhedsskole forventer, at det udvidede aktivitetsrum står klar om en måneds tid.

OM DEN MUSISKE HELHEDSSKOLE
Den Musiske Helhedsskole blev dannet i 1990 og har siden 2001 ligget i Hillerød. Skolens primære opgave er at skabe udviklingsmuligheder og læring for den enkelte elev og elevgruppen, der består af sårbare børn og unge. Det sker i en miljøterapeutisk ramme, hvor der tænkes læring og behandling igennem hele skoledagen, såvel i undervisningen som i pauser, under frokosten osv.
Gennem arbejdet med styrkelse af de musisk-kreative sider af mennesket, er målet at opnå et øget selvværd hos eleven, som kan bruges videre i behandlingsarbejdet med elevens sociale-, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. 

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 420.000 medlemmer. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt
LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24282110
Den Musiske Helhedsskole: Organisations- og behandlingsleder, Dorte Skovhus, tlf. 29433649