Donation skal sætte fokus på ligestilling og negativ social kontrol i Sønderborg

Med en donation på 10.000 kr. fra LB Foreningen i Sønderjylland får projektet med Bydelsmødre og Baba-frivillige nu mulighed for at undervise de frivillige i ligestilling, rettigheder og konsekvenserne af negativ social kontrol.

Op til 20 frivillige fra projekterne Baba og Bydelsmødre i Sønderborg Kommune får nu et undervisningsforløb, der giver dem øget viden om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol. Formålet er, at kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund kan bruge deres viden til at handle og nedbryde barrierer for ligestilling og den negative sociale kontrol, de kan opleve i deres hverdag.

”Det er fantastisk, at vi med donationen fra LB Foreningen nu får mulighed for at spredt endnu mere viden om ligestillingen mellem kønnene og den negative sociale kontrol, som vi stadig oplever nogle steder,” siger Iman Kayed, Job-og Kulturmentor i Sønderborg Kommune. Hun modtog donationen fra LB Foreningens lokale repræsentant i Sønderjylland, Inge Gillesberg, sammen med Saifaldeen Rashid Muhammad og Haifaa Rasho, forpersoner for hhv. Baba og Bydelsmødre i Sønderborg.

Hun oplever tit, at der er fastgroede mønstre omkring kønsroller og ligestillingen, der derfor kan have sværere kår blandt nogle etniske minoritetsgrupper. Det håber hun kan ændre sig med undervisningsforløbet: ”Som frivillig i Baba og Bydelsmødre skal man være med til at sprede den viden, man får med sig i projektet. Derfor håber jeg, at vi med vores nye undervisningsforløb kan så et frø, som kan være med til flytte opfattelsen af kønsroller og ligestilling,” siger Iman Kayed.

I LB Foreningen er man også meget glad for at kunne støtte projektet med undervisning i ligestilling: ”Ligestilling er en væsentlig værdi og en meget vigtig dagsorden i alle dele af vores samfund. Derfor er det også vigtigt, at vi skaber så meget fælles forståelse af, hvad det vil sige, som muligt. På den måde bliver det også nemmere at være en del af det store fællesskab i vores samfund som helhed,” siger Inge Gillesberg.

Undervisningsforløbet vil blive gennemført i begyndelsen af 2024, og det er meningen, at der skal være 20 frivillige mænd og kvinder i forløbet.

OM BYDELSMØDRE
Bydelsmødre er brobyggere. De hjælper kvinder i deres lokalområder og sikrer, at information fra myndigheder når udsatte familier, ensomme ældre og isolerede kvinder, som det etablerede system har svært ved at nå. I Sønderborg Kommune er der 20 uddannede bydelsmødre, og i december bliver yderligere 17 bydelsmødre færdiguddannede.

OM BABA FRIVILLIGE
Baba styrker familiens samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund til gavn for en god opvækst for børnene. Baba skaber forandring hos fædrene og styrker deres relation til familien. Mange fædre med minoritetsbaggrund oplever, at de står uden for familien, og gennem Baba får de støtte til at blive mere aktive fædre, der deltager i deres børns liv og som også kan være rollemodeller under deres opvækst.
Der er i dag 22 Baba-frivillige i Sønderborg Kommune.

OM LB FORENINGEN
LB Foreningen er ejer af LB Forsikring, som er Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, med over 430.000 medlemmer. De mange tusinde medlemmer repræsenteres af 70 delegerede valgt af medlemmerne over hele landet. De står bl.a. for velgørende uddelinger i deres regioner. LB Forsikring består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Som forsikringstager i LB Forsikring er man også medlem af LB Foreningen og dermed medejer af LB Forsikring.

For yderligere oplysninger kontakt
LB Foreningen: Kommunikationschef, Mikkel Klausen, tlf. 24 28 21 10
Baba og Bydelsmødre: Job-og Kulturmentor i Sønderborg Kommune, Iman Kayed, tlf. 24 77 99 52