Stor donation til nordjyske unge med mistrivsel

Foreningen headspace fik i denne uge en flot donation på 50.000 kr. fra lokale delegerede fra LB Foreningen i Nordjylland til brug for deres arbejde med nordjyske unge med mistrivsel.

”Vi er meget glade for den flotte donation fra LB Foreningen. Det betyder virkelig meget for en organisation som vores, og det giver og et rigtig godt rygstød til at hjælpe de mange unge, der også i Nordjylland har brug for nogen at tale med om de mange forskellige problemer, de møder i deres dagligdag,” siger Line Brix Madsen, centerleder for de tre nordjyske headspace centre i Hjørring, Aalborg og Mariagerfjord.

Donationen på 50.000 kr. kommer fra LB Foreningen, som er ejer af Danmarks største medlemsejede privatforsikringsselskab, LB Forsikring. 

Tre lokale repræsentanter fra LB Foreningen, Lars Busk Hansen, Erling Schmidt og Martin Hare Hansen, har i fællesskab besluttet donationen til headspace, og det er der en god grund til: ”I LB Foreningen er vi optaget af fællesskaber og få så mange som muligt med i dem. Derfor var headspace en oplagt modtager af donationen, da de netop bruger fællesskabet og samtalen til at få unge med i de fællesskaber, som vi alle har brug for i vores liv,” siger Lars Busk Hansen, som også er formand i LB Foreningen.

Pengene skal bl.a. gå til fællesskabsarrangementer blandt de unge og til kurser til de frivillige på de tre nordjyske headspace afdelinger, hvor der hvert år er samtaler med 7-800 unge mellem 12 og 25 år.

I headspace har man hver uge samtaler med unge, der ofte føler, at de står alene med deres tanker og problemer, og her står frivillige og rådgivere klar til at hjælpe dem med at finde vej igennem dem.

”Vi tror på, at de unge er eksperter i deres eget liv. Vi hjælper dem blot til at sætte ord på det, der er svært, og sammen bryde gamle tankemønstre, og se hverdagen på en ny måde,” forklarer centerleder Line Brix Madsen.

OM LB FORENINGEN

LB Foreningen er en organisation med 420.000 medlemmer, som består af forsikringstagerne i Danmarks største medlemsejede forsikringsselskab: LB Forsikring, der udgøres af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring LB Forsikring til PFA. LB Foreningen er hovedaktionær og uddeler hvert år over 10 mio. kr. til velgørende formål.

OM HEADSPACE

headspace Danmark er født som et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk, og har siden 2013 været repræsenteret i Danmark. headspace har i dag 29 centre over hele landet. Hvert center er ledet af en lokal centerchef, der ofte leder 2-3 centre. Hvert center drives af et lille hold af lønnede ungerådgivere, der får hjælp af en masse frivillige, der alle har gennemgået en intern uddannelse i headspace.

Kommunerne, der medfinansierer headspace, har en “udstationeret” medarbejder i headspace, ligesom de fleste regioner har en medarbejder fra psykiatrien tilknyttet centrene.

For yderligere information:

LB Foreningen, kommunikationschef, Mikkel Klausen, 24282110

headspace, centerleder, Line Brix Madsen, 53610487