Medlemsdemokratiet lever i LB

Hele 12 personer var i spil til 3 bestyrelsesposter, da LB Foreningen afholdt generalforsamling i LB Foreningen den 14. april. LB Foreningens er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab for privatkunder.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt medlemsdemokratiet lever i dagens Danmark, så bør man melde sig ind i Lærerstandens Brandforsikring og blive en del af LB Foreningen, der er med til at sætte retningen for Danmarks tredjestørste forsikringsselskab for privatkunder. Hele tolv kandidater var nemlig i spil til bestyrelsesposter.

Kernen i det medlemsejede forsikringsfællesskab

I LB Foreningen tager man sammen med den øvrige bestyrelse i LB Forsikring A/S stilling til de mere strukturelle spørgsmål i forsikringsselskabet, for eksempel vedtægtsforhold og de overordnede strategiske spørgsmål, og vælger en del af medlemmerne til bestyrelsen for LB Forsikring A/S.

De tre nye bestyrelsesmedlemmer blev:

  • Skolelærer, Merete Svalgaard Knuhtsen
  • Kommunikationschef, Martin Bødker Krogh
  • Kredsformand i DLF, Lars Busk Hansen

De tre nye medlemmer erstatter afgående næstformand Jørgen Stampe, Finn Jellingsø og Kirsten Petry, der alle stopper efter at have siddet i bestyrelsen i de maksimale 3 valgperioder i træk.


Ny næstformand i LB Foreningen og LB Forsikring
Carsten Mørck fortsætter som formand og Lars Busk Hansen bliver ny næstformand og indtræder også som næstformand i LB Forsikring A/S’ bestyrelse. Samtidig valgte man også at udvide bestyrelsen I LB Forsikring A/S med én ekstra plads, der tilfalder Martin Bødker Krogh.

Se den samlede bestyrelse I LB Foreningen. 

Se den samlede bestyrelse i LB Forsikring. 

LB Foreningens fond og LB Fonden
Udover nye bestyrelsesmedlemmer i LB Foreningen og LB Forsikring, blev der også udpeget nye medlemmer til LB Fonden, hvor Merete Svalgaard Knutsen erstatter Jørgen Stampe. Fondens bestyrelse består nu af Jan Trojaborg, Merete Svalgaard og Finn Pedersen. De samme personer udgør fremadrettet også LB Foreningens Fonds bestyrelse. Her udtræder Jørgen Stampe og Carsten Mørck.

Læs mere om LB Foreningen 


Læs mere om LB Forsikring