LB Foreningens generalforsamling udskydes

Som konsekvens af corona-krise og forsamlingsforbuddet, er det desværre ikke muligt at afholde LB Foreningens generalforsamling den 18. april som planlagt. Situationen påvirker også mange andre virksomheder og planlagte generalforsamlinger: Derfor har Erhvervsstyrelsen samt Finanstilsynet udstedt særregulering, der betyder, at generalforsamling samt fristerne for indsendelse af årsrapport i denne situation kan udskydes. Når forsamlingsforbuddet ophæves, skal afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport ske senest 8 uger efter.
 
"I LB Foreningens bestyrelse har vi på et digitalt bestyrelsesmøde den 26. marts - med stor beklagelse - besluttet at udskyde generalforsamlingen. Corona-krisens udvikling er selvsagt forbundet med stor usikkerhed, og dermed er det også uklart, hvornår vi kan forsamles. Som medlemsejet organisation er det vigtigt for os, at vores generalforsamling afvikles forsvarligt og i åbenhed, der sikrer medlemmernes engagement. Lige så snart forholdene igen tillader det, vil der blive indkaldt til generalforsamling i overensstemmelse med de frister mv., som vedtægterne foreskriver," lyder det fra LB Foreningens formand, Carsten Mørck-Pedersen.

På LB Foreningens hjemmeside vil der komme information, så snart der er nyt om afviklingen af LB Foreningens generalforsamling 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontakt@lbforeningen.dk