Penge til verdensmål, uddannelse og innovation

LB Fonden og LB Foreningens Fond uddeler i år knapt 1 million kroner til fem projekter, der bidrager til at nå FN’s verdensmål gennem innovation og uddannelse. Det tema har vækket genklang, og det har resulteret i rekord mange ansøgninger til de to fonde. Derfor var det fem glade modtagere, der onsdag var samlet for at modtage midlerne og ikke mindst fortælle om de projekter, der nu kan føres i livet.

Fem meget forskellige projekter
Det er fem meget forskellige projekter, der modtager donationer fra de to fonde. Målgrupperne for projekterne rækker fra grundskole til universitet, og emnerne fra urban farming til et opgør med modeindustriens brug-og-smid-væk-kultur.

Fashion Forward
Fashion Forward vil skabe en interaktiv videofortælling om mode- og tekstilindustrien, der skal klæde eleverne på ungdomsuddannelserne på til at træffe bæredygtige valg som forbrugere. Gennem en række undervisningsmoduler præsenteres eleverne for dilemmaer, hvor de får syn for, at deres handlinger i hverdagen har betydning for den bæredygtige udvikling på globalt plan. Bag projektet står Laban Stories, der modtager 150.000 kroner i støtte.

Innovativt Læringsrum i Ansvarligt Forbrug og Produktion
Projektet vil etablere et innovativt læringsrum for studerende og undervisere fra lærer-, pædagog- og ernæringsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole. Læringsrummet skal udvikles i tilknytning til Københavns Professionshøjskoles hydroponiske ’impact farm’, der giver pædagogisk mulighed for at arbejde med innovation og entreprenørskab med fokus på en mere bæredygtig fødevareproduktion for fremtiden. Bag projektet står Københavns Professionshøjskole, der modtager 400.000 i støtte.

Sammen på vej mod verdensmålene i Tønder
Hvis FN’s verdensmål skal indfries, er det nødvendigt at få alle med, og det er målet med projektet Sammen på vej mod verdensmålene i Tønder, der vil mobilisere borgerne i Tønder Kommune til at tage stilling og handle i deres hverdag. Med afsæt i et undervisningsforløb for 575 grundskoleelever skal lokale virksomheder, organisationer, foreninger, politikere og privatpersoner involveres i arbejdet med FN’s verdensmål fra. Bag projektet står Tønder Distriktsskole og Tønder Overbygningsskole, der modtager 140.445

Smag på Erhvervslivet
Humanistiske studerende kan spille en vigtig rolle i forhold til at løse de udfordringer, verden står overfor – det er tanken bag projektet Smag på Erhvervslivet, der vil koble 30 humanister med 10 nysgerrige virksomheder omkring samfundsrelevante problemstillinger, hvor humanvidenskaben og de studerende skal bidrage med nye perspektiver og udvikle 10 bæredygtige løsninger for fremtiden. Bag projektet står det studenterdrevne initiativ ’Humanister i Erhvervslivet’, der modtager 20.000.

Verdensmål og hverdagsaktivisme
’Sager der Samler’, Lommefilm og fire Østjyske skoler vil sammen skabe et undervisningsmateriale, der stiller skarpt verdensmål og hverdagsaktivisme. Gennem filmmediet engageres lærere og elevere i at producere videofortællinger. Med hverdagen som scene og et kamera i hånden skal de unge optage og opdage, hvordan verden kan ændres – sag for sag og med FN’s verdensmål for øje. Forløbet kulminerer med en landsdækkende filmkonkurrence, der skal inspirere endnu flere til at gå i gang med at filme og forandre verdenen. Parterne bag projektet modtager 205.000 til arbejdet.

Verdensmål giver rekord
Hos LB Fonden og LB Foreningens Fond er man glade for den store interesse, der har været for årets tema, men erkender samtidig, at det har være svært at vælge blandt de mange gode projekter, der har søgt midler.

”Det er fantastisk med den bevågenhed omkring fondene, og det er meget forskellige ansøgninger, vi modtager. Det er positivt men også overvældende. Vi er gået fra 60 ansøgninger årligt til over 120. Samlet set er der søgt om 30 millioner, og vi har desværre kun knapt 1 million at dele ud samlet. Mange ansøgninger er i sig selv ikke et mål for os, men det viser, at der er idérigdom og virkelyst, når det kommer til at arbejde med verdensmålene,” lyder det fra Jan Trojaborg, bestyrelsesmedlem i LB Fonden og LB Foreningens Fond.

Der vil blive åbnet for ansøgningerne igen i maj 2020, hvor årets tema samtidig vil blive annonceret. Forventet frist for ansøgning bliver medio september 2020.

  • Årets tema for uddelinger 2019 var projekter på undervisningsområdet, der kobler FN's verdensmål med entreprenørskab, innovation eller iværksætteri.
  • LB Fonden og LB Foreningens Fond uddeler midler til projekter med interesse for undervisningsområdet.
  • Fondene modtager som regel omkring 70 ansøgninger, heriblandt udvælges 5-10 projekter, der hver tildeles fra 5000 til 500.000 kroner.