LB Fonden og LB Foreningens fond åbner for ansøgninger

LB Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond, omkring 1.600.000 til projekter, der understøtter verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse.LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2023. Som altid er det verdensmålene, der udgør rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse.

I dag har vi uddannelsestilbud til alle i Danmark. Alligevel er læringsuligheden stadig et reelt problem, og der er børn og unge, som falder udenfor fællesskabet og igennem systemet og ikke formår at opnå læring.  LB Fonden og LB Foreningens fond uddeler i 2023 penge til projekter, der søger at adressere denne problemstilling ved at mindske læringsuligheden blandt børn og unge.
Udover temaet skal projekterne opfylde en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner.

Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 1.600.000 kroner, der forventes fordelt mellem 4-6 ansøgere. 

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2023

Alle interesserede læse mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde HER.