1 million kroner til uddannelse og verdensmål

LB Fonden uddeler i år 1 million kroner til 7 projekter, der er med til at udbrede verdensmålene 3 - sundhed og trivsel, 4 - kvalitetsuddannelse, 10 - mindre ulighed og 13 - klimaindsats gennem pædagogik og læring.

Ekstraordinært mange ansøgere
Koblingen mellem verdensmålene og uddannelsesområdet er højaktuelt, og LB Fonden oplevede, som følge af det, ekstraordinær stor interesse omkring årets uddeling. Det resulterede i knapt 100 ansøgere, hvilket er en stigning på over 40%.

De udvalgte 

Selve uddelingen finder sted den 28. november hos LB Forsikring A/S, hvor 1 million kroner bliver fordelt mellem de 7 ansøgere, der er kommet gennem det store felt med mange gode ansøgninger. 

500 Fynske Fortællinger, Byens Højskole - 65.000 kroner
Byens Højskole i Odense vil på alle FN's 17 Verdensmål. Det sker på camps rundt omkring på Fyn, hvor deltagerne sammen skaber fotofortællinger. Slutproduktet bliver 500 billeder og fortællinger, der udstilles ved 17 lokale udstillinger og 2 store fællesudstillinger i henholdsvis Odense og Kolding.

Jagten på Råstofferne, Affald.dk - 80.000 kroner
Til naturfagsundervisningen på gymnasiale uddannelser vil affald.dk udvikle et spilbaseret undervisningsforløb. Forløbet sætter fokus på udvinding og anvendelse af råstoffer, der indgår i de digitale teknologier, som eleverne møder til dagligt. Undervisningsforløbet understøtter FN’s verdensmål 4 og 13, og er en kombination af et fysiske brætspil, plancher og øvelseskasser.

Mens vi venter på, verden går under; Travers - 100.000 kroner
”Mens vi venter på, verden går under" bliver til undervisningsmateriale om Verdensmålene for 7.-10. klasse. Gennem en podcast med 6 forskellige afsnit og tilhørende undervisningsmateriale bliver eleverne introduceret for verdensmålene, samtidig med, at de selv får redskaber til at skabe forandring og sættes i gang med formidling gennem egne medieproduktioner. 

Samskabelse, Københavns Professionshøjskole - 100.000 kroner
Med udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed vil Københavns Professionshøjskole sammen med folkeskolelærere skabe et læringsforløb for 8.-9. klasse, der styrker forståelsen for ulighed og konsekvenserne heraf.

Styrket undervisningskompetence, VIA University College - 200.000 kroner
Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, som gennemføres på læreruddannelserne i Aarhus og Silkeborg over en 3-årig periode. Formålet er at styrke kvaliteten af undervisning i ’bæredygtig udvikling’ i læreruddannelsen og i grundskolens naturfag. 

VERDEN2030, CPH DOX - 100.000 kroner
Ved hjælp af dokumentarfilm, oplæg og debatter samt skræddersyede undervisningsmaterialer vil CPH DOX under titlen VERDEN2030 sætte fokus på de fire verdensmål: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed og Klimaindsats. Forløbet er rettet mod skole- og gymnasieelever. 

Verdensmålsambassadører, Oxfam IBIS - 380.000 kroner
Oxfam IBIS vil med projektet uddanne 20 unge studerende til verdensmålsambassadører, som skal sprede budskabet på skoler og højskoler i hele landet. Gennem et interaktivt læringsspil vil Oxfam IBIS engagere elever og lærere i arbejdet med verdensmålene, så de tager ejerskab og er med til at udbrede dem til andre.

Der vil blive åbnet for ansøgningerne i maj 2019, hvor årets tema samtidig vil blive annonceret. Forventet frist for ansøgning er medio september 2019.

  • Årets tema for uddelinger 2018 var FN’s verdensmål 3, 4, 10 og 13
  • LB Fonden til Almenvelgørende Formål har gennem de sidste 21 år uddelt penge til kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet
  • Fonden modtager som regel omkring 60-70 ansøgninger, heriblandt udvælges 5-10 projekter, der tildeles fra 5000 til 500.000 kroner.