LB Fonden og LB Foreningens fond åbner for ansøgninger

LB Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond, omkring 1.250.000 til projekter, der understøtter verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion.

LB Fonden 2021

LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2021. Som altid er det verdensmålene, der udgør rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 12 – ansvarlig forbrug og produktion.

LB Fonden har de sidste år brugt verdensmålene som ledestjerne for uddelingerne, og fonden var en af de første fonde, der aktivt valgte at bruge verdensmålene i forbindelse med tematiseringen af uddelingerne. Dette fortsætter LB Fonden med også i 2021.

FN´s Verdensmål har gjort det muligt for LB Fonden at målrette de ansøgninger og projekter, der kommer til de områder, der har betydning for fonden. Det giver samtidig en god ramme om de mange drøftelser, der sker i fonden. For at gå i dybden med verdensmålene udvælges et mål om året, der er særligt fokus på. I 2021 er dette verdensmål 12 – idet fonden gerne vil bidrage til at sikre et fokus på en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer, ” lyder det fra LB Fondens formand, Mette Meulengracht Jensen.

I flere år har LB Fonden modtaget mange gode ansøgninger – hvilket man tilskriver det fokus og det fælles sprog, Verdensmålene giver. Derfor er der fastsat en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner.
Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 1.250.000 kroner, der forventes fordelt mellem 4-10 ansøgere. 

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2021
På www.lbfonden.dk kan alle interesserede læse mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde.