LB Fonden åbner for ansøgninger 2020

LB Fonden uddeler i år en halv million til projekter, der understøtter verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse.

LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2020. Igen i år er verdensmålene rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse.

LB Fonden var en af de første fonde, der valgte at bruge verdensmålene som ramme for uddelingerne. Det spor fortsættes, dog med et skærpet fokus:

”FN´s Verdensmål har medført virkelig mange spændende ansøgninger, drøftelser og projekter. Nu er der imidlertid behov for at gå mere i dybden med målene. Derfor vil vi hvert år i de kommende år stille skarpt på ét udvalgt verdensmål startende med Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse,” lyder det fra LB Fondens formand, Jan Trojaborg.

En væsentlig del af det skærpede fokus er, at LB Fonden beder ansøgerne om ikke kun at forholde sig til det overordnede mål, men også til de underliggende delmål og indikatorer, lige som man har valgt at præcisere tildelingskriterierne.

”Vi har modtaget overvældende mange ansøgninger de seneste par år – ikke mindst takket være det fælles sprog, Verdensmålene har givet os. Ud fra erfaringerne med det store arbejde, der blev lagt i de mange gode ansøgninger, vi modtog i 2019, har vi valgt at præcisere vores ambitioner i år. Derfor har vi skærpet vores tildelingskriterier, idet et projekt som noget nyt skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner,” uddyber LB Fondens formand, Jan Trojaborg.

Fonden uddeler i år omkring 500.000 kroner, der forventes fordelt mellem 2-4 ansøgere. 

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2020

På www.lbfonden.dk kan alle interesserede læse mere om årets uddeling, ansøgningsproceduren og fondens arbejde.