Generalforsamling i LB Foreningen 2021

LB Foreningen afholder Generalforsamling lørdag den 17. april

LB Foreningen afholder en ordinær generalforsamling d. 17. april 2021 kl. 10.00 via Teams

Se indkaldelsen og materiale her

Grundet den nuværende situation med Covid-19 afholdes generalforsamlingen som en fuldstændig digital generalforsamling via Teams. Læs mere i indkaldelsen ovenfor. 

Er man interesseret i at høre mere om årets generalforsamling eller medlemsdemokratiet generelt, kan man kontakte LB Foreningen på kontakt@lbforeningen.dk eller telefon 3348 5477

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, der vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen.