Generalforsamling i LB Foreningen 2020

LB Foreningen afholder Generalforsamling lørdag den 20. juni

LB Foreningen afholder en ordinær generalforsamling d. 20. juni 2020 klokken 13.00.

Se indkaldelsen og materiale her

Generalforsamling var oprindeligt planlagt til at blive afviklet den 18. april, men blev udskudt på grund af Covid-19.
Selvom generalforsamlingen nu kan afvikles, påvirker Covid-19 dog stadig årets generalforsamling. 

Vi er som forsikringsfællesskab sat i verden for at passe på hinanden. I forlængelse af myndighedernes generelle retningslinjer henstiller vi derfor ekstraordinært til, at gæster udover LB Foreningens delegerede ikke deltager i årets generalforsamling.

Er man interesseret i at høre mere om årets generalforsamling eller medlemsdemokratiet generelt, kan man kontakte LB Foreningen på kontakt@lbforeningen.dk eller telefon 3348 5477

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, der vælger de 45 delegerede, der udgør generalforsamlingen.