Generalforsamling 2023

LB Foreningen afholder en ordinær generalforsamling d. 15. april 2023 klokken 10.00.

Se materiale og indkaldelse her

Er man interesseret i at høre mere om årets generalforsamling eller medlemsdemokratiet generelt, kan man kontakte LB Foreningen på 
kontakt@lbforeningen.dk.

 

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, der vælger de 70 delegerede, der udgør generalforsamlingen.