Generalforsamling 2022

LB Foreningen afholder Generalforsamling lørdag den 23. april 2022

LB Foreningen afholder en ordinær generalforsamling d. 23. april 2022 klokken 10.00.

Se materiale og indkaldelse her

Er man interesseret i at høre mere om årets generalforsamling eller medlemsdemokratiet generelt, kan man kontakte LB Foreningen på 
kontakt@lbforeningen.dk eller telefon 3348 5477

 

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.