Få indflydelse på vores forsikringsfællesskab

Vil du være med til at præge fremtiden i vores forsikringsfællesskab? 

Stil op til delegeretvalget.

Vidste du, at du som forsikringstager i Lærerstandens Brandforsikring er medejer af dit forsikringsselskab?

I vores forsikringsfællesskab er man ikke en kunde, men et medlem med en demokratisk stemme, der har indflydelse.

Hos os er man ikke bare en kunde, men et medlem med en demokratisk stemme. Og det er helt enkelt - vil du have indflydelse kan du engagere dig i vores medlemsdemokrati.

Dit og de andre medlemmers ejerskab varetages af 45 delegerede i LB Foreningen, der er hovedaktionær i LB Forsikring, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring samt Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. 

Netop nu er det muligt for medlemmer i postnummer 3700-4799 at stille op som kandidat inden den 16. november og blive en af de delegerede i LB Foreningen.

Måske har du lyst til at stille op, og være en aktiv del af vores medlemsdemokrati? Det er let at være med – og du kan læse meget mere om valget og hvordan man stiller op i den officielle valg annoncering eller på www.lbforeningen.dk/valg.