Ekstraordinær generalforsamling i LB Foreningen 2021

LB Foreningen afholder Ekstraordinær generalforsamling fredag den 8. oktober 2021

LB Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling d. 8. oktober 2021 kl.15.00

Se indkaldelse og materiale her

Er man interesseret i at høre mere om årets generalforsamling eller medlemsdemokratiet generelt, kan man kontakte LB Foreningen på kontakt@lbforeningen.dk eller telefon 3348 5477

LB Foreningen er hovedaktionær i LB Forsikring A/S, der passer på medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Foreningens medlemmer udgøres af forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring, der vælger de 45 delegerede, der udgør generalforsamlingen.