Flere sprog giver flere muligheder

Marts 2017 lancerer Danes Worldwide deres nye undervisningsprogram Begynderdansk 13 + designet til unge og voksne, der skal lære dansk for første gang. Det sker med støtte fra LB Foreningen og Brebølfonden.

Begynderdansk fokuserer overordnet på at træne elevens basale sproglige færdigheder ift. at lytte, forstå, læse og skrive dansk. Programmet er selvrettende i de fleste grammatiske opgaver, men består herudover også af skriftlige opgaver og videodialoger, som eleven vil få personlig feedback på. 

Målet med programmet er ultimativt at få eleven til at bruge sit danske sprog sammen med for eksempel de familiemedlemmer, der allerede kan tale dansk.

- Det at kunne tale flere sprog er en styrke, som giver flere muligheder. Der ligger en naturlig forbindelse til alt dansk, når man mestrer det danske sprog. Det er derfor, LB Foreningen med glæde har valgt at støtte udviklingen af det nye undervisningsprogram for unge mennesker, der bor i udlandet, men stadig forsøger at opretholde en tilknytning til Danmark, siger formand for LB Foreningen Carsten Mørck-Pedersen.

Begynderdansk 13+ følger Europarådets standarder for sproglæring og er udviklet af erfarne dansklærere med specialisering og erfaring inden for andensprogsdidaktik.

Læs mere om Begynderdansk på www.danes.dk