LSU Legat

Lærerstandens syge- og ulykkesforsikringsselsskabs legat (LSU Legat) går til:

  • Personer inden for lærerstanden, der er i økonomisk trang på grund af sygdom.
  • Personer og institutioner, der varetager opgaver af almenvelgørende karakter til fordel for lærerstanden.

Download ansøgningsskema

Ansøgningsfristen er den 1. november 2019

Uddelingen finder sted i december 2019

Send det udfyldte ansøgningsskema til sikker-post@lb.dk - skriv 'LSU legat' i emnefeltet.

Kontakt
Konsulent, Mikkel Minor
Telefon: 88632418
E-mail: mimi@lb.dk

MainLayout.Basket [ ]