LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn.

Fonden uddeler omkring en halv million årligt.

Fonden har ingen formel ansøgningsprocedure eller frister. Vanligt behandles ansøgninger dog på fondens to bestyrelsesmøder i oktober og april.

---

Kontakt
Legatsekretær, Cecilia Brandenhoff
Telefon: 33 48 54 03
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk