LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn.

Ansøgninger med oplysning om formål, projektplan, budget samt plan for rapportering, dokumentation, evaluering og kommunikation og markedsføring kan løbende sendes til:

kontakt@lbforeningen.dk

Du vil hurtigst muligt få en kvittering for din henvendelse, men kan først forvente endeligt svar efter det førstkommende bestyrelsesmøde.

Fondens bestyrelse mødes to gange årligt (forår og efterår).

MainLayout.Basket [ ]