LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn.

For uddelinger i 2019 har LB Foreningens Fond valgt at gøre fælles front med LB Fonden omkring årets uddeling.

Læs mere om fokus for uddelingen og ansøgningsprocedure på www.lbfonden.dk


MainLayout.Basket [ ]