Projekterne 2014

Foreningen YouGlobe, Helle Thilo

Ungieuropa.dk  - 45.000


Etablering af undervisningssite til brug i gymnasiet i samfundsfag og dansk med henblik på at styrke danske unges europæiske identitet samt forståelse for de problemstillinger, som debatteres på europæisk plan – især de områder, der er relevante for unge

Greve Kommune Thomas Bach

Kunst og skolereform  - 100.000 kr.


Projektet skal understøtte skolernes, kommunernes og kulturaktørernes samarbejde om børns møde med kunst og kultur og endvidere støtte læreruddannelsen og de kunstpædagogiske uddannelsers udvikling ved at inddrage vidensdeling fra eksisterende successer.

Rikke Milan Nielsen

Leg med lyd – find lydspor til bibelske fortællinger - 75.000 kr.

 
Projekt for 1.- 3. klasse, hvor eleverne skal arbejde kreativt med lyd, musik og fortællinger. Udgangspunkt er en animationsfilm, der viser musikkens mulighed for at forløse smerte og bekymring. Dertil kommer kirkebesøg med levende musik og it-platform, hvor eleverne kan arbejde med lydspor til udvalgte bibelfortællinger

Zuperfilm Produktion ved Henrik Kristensen

Grevinde Danner, filmprojekt - 50.000 kr.

 
Filmen lægger hovedvægten på Grevinde Danners indflydelse på Frederik 7. – især med hensyn til samtidens sociale forhold. Dokumentarfilmen sker i samarbejde med historikere.

Jesper Sehested Jensen

Bogen, et liv som ordblind.dk  - 7.000 kr.


Bogen, som er en pdf-fil, giver gode råd og vejledning til ordblinde og deres familier. Filen bliver læsbar for de oplæsningsprogrammer, som ordblinde har til rådighed.

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Pia Strøh

Tør du tale om det? – vol.II  - 200.000 kr.


Emnet er vold i familien og målgruppen er dels eleverne i indskolingen dels lærere og lærerstuderende. Målet er at få eleverne til at turde tale om vold i familien og sætte lærerne i stand til at tale med børnene om vold og dermed kunne bedre forholdene for de udsatte børn.

Teater Nocando, Christian Rossil

Audiens, teaterforestilling på Rosenborg  - 50.000 kr.


Publikum kommer i audiens hos Christian IV og bliver mødt med vilde fægtekampe, raserianfald og stille eftertænksomhed – alt sammen baseret på kongens efterladte breve

Rasmus J.N. Frandsen, DTU Systembiologi

Den internationale biologiolympiade 2015 i Danmark  - 160.000 kr.


65 lande deltager i biologi-olympiaden og arrangementet spreder erfaringsmæssigt stor inspiration blandt verdens gymnasieelever inden for det naturvidenskabelige område. Danmark har i denne sammenhæng mulighed for at vise, hvor godt vi står på dette felt.

Lisa Gjedde, reCreate, Institution for læring og filosofi, Aalborg Universitet

Udvikling af IT-baseret redskab til narrative læringsspil: EPIC  - 100.000 kr.


Undervisningsredskabet skal understøtte faglig læring på højt niveau gennem kreative problemløsende processer ved anvendelse af narrative læringsspil i folkeskolens undervisning. EPIC skal give lærerne et forskningsbaseret redskab til at skabe engagerende læringsrum

Projektrapporter 2014

Ungieuropa

Ungieuropa.dk er et undervisningssite til gymnasiet, udformet som en webavis med artikler og faktabokse, suppleret med relevante links og debatspørgsmål, så eleverne hjælpes til fx at indsamle egen empiri og til at træne deres evne til at debattere og argumentere. Gennem interviews med unge fra hele Europa og reportager fra EU´s grænser bringer sitet EU tættere på og gør det lettere for eleverne at identificere sig med EU. Sitet styrker elevernes kendskab til, hvordan EU fungerer og give dem konkrete eksempler på, hvordan EU-lovgivning påvirker deres hverdag. Se sitet her: www.ungieuropa.dk

Projekt Uddannelsesløft

Projekt Uddannelsesløft på Aalborg Ungdomsskole er afsluttet og rapporten kan ses på www.uddannelsesloeft.dk
 

AUDIENS

Forestillingen AUDIENS blev med succes afviklet i foråret. Med en spilleperiode på 3 uger, nåede ca. 450 publikummer at opleve forestillingen i Vinterstuen på Rosenborg Slot. Målet med forestillingen var at formidle en mere personlig fortælling om Christian IV, mere end at fremhæve den oplagte fortælling om storhed, glamour og magt. Forestillingen gav et indtryk til publikum og ofte sådan at de fik lyst til at opleve mere. Du kan læse mere om forestillingen her eller på deres Facebookside.

Grevinde Danner, et filmprojekt v. Zuperfilm Produktion

Et portræt af Grevinde Danner, som blev vist på DRK den 2. december 2015.

Lydspor

"Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger" er et tværfagligt undervisningsprojekt, som er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Projektet er målrettet Folkeskolens 1.-3. klasse og tager udgangspunkt i, at kristendomskundskab er et kundskabsformidlende fag. 


Gennem en legende og eksperimenterende tilgang skal eleverne udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog. Dette sker i tæt samarbejde med den lokale organist, som præsenterer orglet og dets musik for eleverne. Eleverne får gennem besøget i den lokale kirke desuden en forståelse for, hvordan orglet udgør lydsporet til ritualer og fortællinger, der tematiserer menneskelige grundstemninger som glæde, sorg, tomhed og fylde. I skolens undervisning kobles musikken desuden til fem udvalgte bibelske fortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Eleverne kan således bruge de bibelske fortællinger som et spejl for deres egne tanker og erfaringer om det at være menneske.


Til projektet er der lavet en animationsfilm, LYDBØLGE, som viser, at musik er særligt sprog, og at musik i nogle situationer kan på virke os stærkt. Som afslutning på projektet arbejder eleverne kreativt med lyd og musik. Det foregår på en online lydplatform, LYDMASKINEN, hvor eleverne skal vælge musik og reallyde til en af de fem bibelfortællinger og på den måde skabe deres egne lydspor og lydfortællinger. 


Animationsfilmen, Lydmaskinen, Lydsangen og det samlede undervisningsmateriale ligger på www.lydspor.net


I skoleåret 2015-16 er materialet blevet brugt af godt 700 klasser. Projektet udbydes også det kommende skoleår til alle landets 1.-3. klasser. Da en pilotafprøvning af It-plaformen i 2013 viste, at en 4. klasse også oplevede stor læringseffekt af at ”oversætte” bibelske fortællinger til lyd, for på den måde at skulle forholde sig til stemninger og relationer i fortællingerne, har projektgruppen bag LYDSPOR fået grønt lys til at videreudvikle projektet og målrette det til mellemtrinnet.

MainLayout.Basket [ ]