Projekterne 2013

Antvorskov Skole, Slagelse, Søren Ranthe

EduTechLab – Robotter til alle - 200.000,-

Skolen arbejder med teknologiske kompetencer som en integreret del af undervisningen og vil udvikle produktbaseret undervisning, hvor elevernes opgaveaflevering erstattes af konkrete produkter. Støtten er givet til etablering af robotværksted.


Christian Møller Nielsen, Viby J.

Autisme og computerspil: Autistiske elevers motivation og faglig udvikling - 60.000,-

Projektet undersøger muligheden for at involvere og motivere børn med autisme ved at inddrage elementer fra computerspil og direkte anvendelse af disse i undervisningen. Støtten er givet til arbejdstid og konsulentstøtte.


David Jørgensen, Vanløse

Differentieret og selvstændig danskundervisning med Flipped Learning - 42.000,-


Undervisningsdifferentieringen i dansk som andetsprog skal fremmes med korte videovejledninger, som eleverne kan arbejde med i eget tempo. Læreren kan bruge tiden på pædagogisk arbejde med de enkelte kursister. Støtten er givet til arbejdstid på projektet.

IBC, Aabenraa, Poul-Flemming Øgendahl

Flex og Flipped Learning - 54.000,- 

Projektet er tiltænkt såvel stærke som svage elever på Handelsskolernes grundforløb med henblik på at mindske frafaldet på disse – ved at sætte fokus på lærerens nære kontakt med eleven. Støtten er givet til lærerrådighedstimer.


Mærsk McKinney Møller Videncenter, Sorø, v. Hanne Hautop

Den virtuelle Talentrygsæk – matematik - 200.000,-  

Projektet skal stimulere matematiske talenter via et nyt virtuelt undervisningsværktøj, der muliggør potentialebaseret undervisningsdifferentiering i grundskolens mellemtrin og overbygning. Støtten er givet til udvikling af testmateriale til 10 skoler.

Matematikcenter, Kbh., Kathrine Predstrup

Udvikling og kvalificering af Matematikcenter - 80.000,-

Matematikcenter er en frivillig forening, der yder gratis matematikhjælp til elever i gymnasieskolen og folkeskolens ældste klasser. Støtten er givet til organisering af lektiecafeer og udvikling af hjemmeside.

Nationalt Videncenter for Læsning, Klara Korsgaard

Opdagende skrivning med auditiv feedback - 120.000,-

Børnehaveklassens skriftsprogundervisning skal afprøves med skriveprogrammet OS+ med henblik på en differentieret og inkluderende undervisning. Støtten er givet til programudvikling.


Opgang 2, Lise Ørskov, Aarhus

17 i 17 - 220.000,-

Projektet løber over 4 år og skal fokusere på bedre formidling til unge i forhold til valg og fravalg af ungdomsuddannelse, især med henblik på at skabe positive billeder omkring erhvervsuddannelse og håndværksfag. Støtten er givet til produktion af film af forløbet de to første år.


Thomas Meesenburg, Kbh.

ABaCus – digitalt undervisningsmiddel til matematik i gymnasiet - 100.000,-

Et værktøj, der tester elevernes forkundskaber og dermed afdækker deres individuelle niveau og letter lærerens arbejde med undervisningsdifferentiering. Støtten er givet til udvikling af software.

Projektrapporter 2013

Autisme og computerspil

Matematikcenter

Differentieret danskundervisning

Opdagende skrivning

MainLayout.Basket [ ]