2012

Hvordan øges elevernes inddragelse i undervisningen, så deres engagement og læring forbedres?

Årets hovedtema har været ”Hvordan øges elevernes inddragelse i undervisningen, så deres engagement og læring forbedres?”

Hovedfokus i år har derfor været forskning, udviklingsprojekter og konkrete initiativer, der kan fremme deling og spredning af viden og erfaringer om, hvordan vi forbedrer elevernes udbytte af undervisningen gennem øget inddragelse – og dermed bidrager til, at både den enkelte elev bliver dygtigere og at kvaliteten og resultaterne i det samlede uddannelsessystem løftes.

Der er modtaget 99 ansøgninger i år – som stort set er det samme antal som sidste år. Af dem har den indstillende komité valgt at prioritere 9 ansøgninger - som er fundet støtteværdige indenfor det valgte tema og fondens øvrige bestemmelser for støtte – til et samlet beløb på 1.000.300 kr.

Projekterne 2012

Alefant Education v/ Lars Louring Nielsen

60.000,- 

Projektet og ansøgningen omfatter støtte til udvikling af digitale læremidler til folkeskolen, som tager udgangspunkt i og inddrager eleverne via apps og spil. 

Hovedstadens Ordblindeskole v/ Gitte Boe og Mie Christensen

Inddragelse af Cooperative Learning og narrativ coaching i ordblindeundervisning for voksne - 57.600,-

Projektet tager udgangspunkt i, at de voksne ordblinde har mange dårlige oplevelser med i bagagen i forhold til læsning, hvorfor der er behov for en ny tilgang og nye metoder. Det ønsker de at gøre med begrebet Cooperative Learning og den narrative tilgang, hvor kursisterne inddrages og gøres ansvarlige for undervisningen og læringen i grupper.
.

IBC, Fredericia v/ Karen Marie Madsen

Fra Erhvervsskole til Erhvervsliv - 400.000,-

Denne ansøgning er årets hovedprojekt og modtager af det største støttebeløb på 400.000 kr. Projektet og ansøgningens formål er at sætte fokus på best practise på læringsområdet – og dermed medvirke til at flere unge på erhvervsskolerne gennemfører en ungdomsuddannelse – ikke mindst de svage elever.


Københavns Politi v/ Jesper Høg

Stop hadforbrydelser - 50.000,-

Ansøgningen falder ikke umiddelbart indenfor det valgte hovedtema, men har dog en afledt effekt i forhold til inddragelse af eleverne i undervisningen i dansk, samfundsfag og kristendomskundskab på en anderledes måde. Når vi har valgt at prioritere ansøgning er det fordi projektet medvirker til at sætte fokus på hadforbrydelser – som er et stigende problem - begået mod personer fra minoritetsgrupper, som f.eks. personer med anden etnisk eller religiøs baggrund eller personer med en seksuel minoritetsbaggrund.

Lasse Ørum Wikman m.fl.

Den historiske tidslinje - 40.000,-

Ansøgningen omfatter et projekt om en interaktiv hjemmeside med undervisningsmateriale til faget historie.


Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne v/ Klara Korsgaard

65.700,-

Ansøgningen omfatter et projekt, der har til formål at undersøge og måle, hvorvidt en tidlig skriftsprogs indsats i dagtilbud har effekt på den senere læse- og skrivetilegnelse i folkeskolen.

Nørreskov-skolen v/ Carina Lykke Bielefeldt

132.000,-

Projektet handler om at arbejde med positiv psykologi og styrker i forhold til elever, samt at evaluere, hvorvidt dette har en positiv indvirkning på elevernes læring, trivsel og faglige resultater. Konkret fokuserer projektet på, hvordan elevplanerne kan udarbejdes med udgangspunkt i positiv psykologi.

Rødding Friskole v/ Helle Ørts Johnsen

Matematik for livet - 60.000,-

Projektet fokuserer på metoder og undervisningsforløb, som kan øge og fastholde elevernes motivation for at lære matematik gennem hele skoleforløbet – og dermed forebygge talblindhed, som ca. 5 % af befolkningen formodes at lide af.

Trongårdskolen v/ skoleleder Gordon Lees

MinStifinder.dk - et webbaseret struktursystem - 135.000,-

Projektet omhandler støtte til udvikling af et webbaseret program, som kan hjælpe børn og unge med eksekutive vanskeligheder. Programmet skal skabe overblik over de mange forskellige støttesystemer disse børn og unge har, både i skolen og på sigt også i fritiden og derhjemme.


Projektrrapporter 2012

Stop hadforbrydelser

MainLayout.Basket [ ]