2009

I 2009 har vi støttet projekter, der arbejder med at rekruttere og fastholde personalet i undervisningssektoren.

LB-Fonden til Almenvelgørende Formål uddelte fondsmidler til projekter. Hovedtemaet i 2009 for uddelingen har været at yde støtte til projekter, der arbejder med at rekruttere og fastholde personalet i undervisningssektoren.
 
I 2009 støttede vi projekter for i alt 984.200 kr.

Projekterne 2009

Aarhus Universitet, DPU, Inst. for Didaktik

Stig Broström, Anders Skriver Jensen, Ole Henrik Hansen - 90.000,-

Undersøgelse af sprogpædagogik (early literacy) i danske dagtilbud og børnehaveklasser.

Ud fra undersøgelsen gennemføres teoretiske studier med henblik på at kunne konstruere didaktiske udkast til arbejdet i børnehave og børnehaveklasse.

DPU, Aarhus Universitet

Lejf Moos og Klaus Kasper Kofod  - 176.000,-

Rekruttering og fastholdelse af skoleledere.

Projektet skal bidrage til en dybere forståelse af, hvorfor lærere vælger at kvalificere sig til og søge lederstillinger og hvorfor det bliver stedse vanskeligere at rekruttere og fastholde skoleledere.

 

Foreningen Grønlandske Børn

Generalsekretær Tina Frausing - 400.000,-

Mentorordning for elever i  folkeskolens ældste klasser i Grønland.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne er meget højt og mange kommer slet ikke i gang. Projektet benytter sig af ung-til-ung metoden og mentorerne er frivillige i alderen 25 til 35 år, der er under uddannelse eller har afsluttet en uddannelse og er i arbejde. 

Helle Ørts Johnsen

(ansat ved Rødding Friskole)  - 20.000,-

Hvordan mestrer man dyskalkuli og specifikke vanskeligheder i matematik i 6-9 klasse.

Der har ikke været fokus på talblindhed i samme omfang som på ordblindhed. Det foreliggende materiale tager fortrinsvis sigte på elever i 1.-4. klasse og projektets mål er 6.-9. klasse og målet er at afdække området og skabe en idébank, så der kan sættes ind specifikt med hjælp, så elever med vanskeligheder kan følge med i pensum.

 

Københavns åbne Gymnasium

Rektor Anne-Birgitte Rasmussen - 90.000,-

Støtte til udvikling af læreprocesser og undervisningsdesign til gymnasieskolen, der kvalificerer koblingen viden og almendannelse i en global kontekst.

Københavns åbne Gymnasium, Langkjær Gymnasium, Rosborg Gymnasium og Svendborg Gymnasium arbejder sammen om en udvikling, hvor nye fag og  arbejdsmetoder skal medvirke til at styrke uddannelsens studieforberedende funktion og opdatere dens almendannende kvaliteter. 

Kraeftens Bekaempelse

Henriette von Irgens-Bergh - 25.000,-

Foredrag om sorg til skoler.

Foredraget skal ses som et ”førstehjælps kursus” i at tage vare på en klassekammerat, der er ked af det – og er en forebyggende indsats, der kan hjælpe til at afklare, hvad man kan gøre og hvad man ikke skal gøre.

 

Stensagergården

Agnete Ræbild Olsen - 15.000,-

Netcon: Hvorfor sidde alene, når vi kan være sammen.

-  et tilbud til unge handicappede, der erfaringsvis ikke har nogen stor omgangskreds og derfor føler sig isolerede i hjemmet. Pjecen ”En vifte af tilbud” skal afhjælpe dette. 

Uddannelsesforbundet ved TEC

Formand Morten Bay - 28.200,-

TEC – som medarbejderudvikler og den gode arbejdsplads.

Projektet skal styrke erhvervsskolernes image som en god og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. En tutorordning skal knytte ældre og erfarne medarbejdere til nye kolleger og hjælpe dem i gang på det faglige, såvel som på det kollegiale plan.

VIA Univ. Coll. i Risskov

Videncenterleder Andreas Rasch-Christensen og programleder, ph.d. Lisbeth Lunde Frederiksen - 140.000,-

Projekt Karrierelærer.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne er meget højt og mange kommer slet ikke i gang. Projektet benytter sig af ung-til-ung metoden og mentorerne er frivillige i alderen 25 til 35 år, der er under uddannelse eller har afsluttet en uddannelse og er i arbejde.

 

Projektrapporter 2009

Projekt karrierelaerer

Andres Rasch-Christensen og Lisbeth Lunde Frederiksen fik støtte til Projekt Karrierelærer. I 2010 udkom bogen "Ekspert i undervisning" af Per Jensen, Andreas Rasch-Christensen og Hans Jøren Staugaard på Unge Pædagogers Forlag.

Talentudvikling af eliteelever i matematik

Resultatet blev over al forventning: eleverne udviklede noget ny matematik omkring et spilteoretisk problem, der fik stor ros fra en af verdens førende spilteoretikere, professor Imre Leader på universitetet i Cambridge. Elevernes evner og interesse for matematik er blevet styrket væsentligt, og samlet set er ca. 75% af alle tidligere deltagere i Phimurerlogen endt med at studere matematik på universitetsniveau. Læs mere om projektet
MainLayout.Basket [ ]