2007

I 2007 støttede vi projekter, der sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.

LB-Fonden til Almenvelgørende Formål uddeler for 10. gang fondsmidler til projekter, der sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv og som tillige kan blive af betydning for mere end den enkelte institution.

Samlet beløb for uddelinger i 2007 er 500.000 kr.

Projekterne 2007

Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt

50.000,-

Fra modborger til medborger?
Forventningskrav til et nyt fag i læreruddannelsen
.

Faget KLM, dvs. kristendom, livsoplysning og medborgerskab, bliver  nyt obligatorisk fag i læreruddannelsen. Projektet skal undersøge hvilke forståelser af demokrati, religion og sekularisering, der kan iagttages hos lærerstuderende i denne sammenhæng.

BIFROST

Annie Nielsen - 50.000,-

Dansk på arbejde.

Digitalt læringsmateriale med redskaber og øvelser for kursister og praktikanter med anden etnisk baggrund, som sideløbende med undervisning i dansk som andetsprog er i arbejde/praktik Temaerne er f.eks. normer på arbejdspladsen, jargon, arbejdsinstrukser, samtaleemner og sikkerhed.

DPU, Aarhus Universitet

Lejf Moos, Klaus Kasper Kofod, Johan Krejsler - 80.000,-

Rekruttering og fastholdelse af skoleledere.

Projektet skal afdække problemerne med rekruttering og fastholdelse af skoleledere set fra arbejdsgivers og arbejdstagers synspunkt. Projektet er en del af et internationalt forskningsprojekt med deltagelse fra Chicago, Glasgow, London og København.

Henrik Sørensen, Aarhus Universitet, Institution for Idræt

Tværfagligt projektarbejde i biomekanik - 35.000,-

Biomekanik er faget, hvor man studerer knogler, led og musklers funktion og belastning under bevægelse og faget er sammensat af  elementer fra anatomi, biologi, fysik og matematik. Materialet skal forbedre den tværfaglige integration af fagene og give eleverne kendskab til videnskabeligt arbejde, både teoretisk og fagligt.

Institution for Pædagogisk Sociologi, DPU

Søren Nagbøl - 10.000,-

Rum og pædagogik – krop og bevægelse.

Projektet fik støtte i 2005 og resulterer nu i bogen: Det ny skoleliv: Om krop, rum, bevægelse og pædagogik. Som objekt for analysen indgik Trekronerskolen i Roskilde og Asgård Skole i Køge.

 

 

Jacob Holdt

Digitalisering af undervisningsmateriale om racisme/ghettoisering/integration baseret på lysbilledshowet Amerikanske Billeder - 50.000,-

En digitaliseret version af materialet vil kunne bruges på skolerne og lærerne vil kunne tilpasse materialet i længde og dybde i forhold til de enkelte klassetrin.

Kragsbjergskolen

Mette Dragsholt - 5.000,-

Det er lige til at grine af – Dansk humor som redskab til udvikling af sproglige kompetencer, læselyst og integration.

Projektet spænder over film, standup-shows, optræden af lærere og elever – til demonstration af, hvad der får os til at le- uanset vores rødder og fokus er på læsning, sprogforståelse og sproglige kompetencer.

LMS, Levende Musik i Skolen - Gitte Abildtrup Møller

50.000,-

Landsdækkende produktion og opgradering af koncertrelaterede undervisningsmaterialer.

LMS skal i skoleåret afvikle 2000 skolekoncerter med 74 orkestre over hele landet Undervisningsmaterialerne sendes før sæsonstart til skolerne, så lærerne har mulighed for at indarbejde materialet i årsplanerne.

Nyt Mod C4 Videncenter

Lene Mølgaard og Liselotte Kulpa - 50.000,-

Udvikling og produktion af oplysningsmateriale til ordblinde børn.

Udarbejdelse af diskette med oplysninger, der ikke kræver læsefærdighed, og som på en lødig, men underholdende måde fortæller barnet, hvad det vil sige at være ordblind og hvilke muligheder, der er for at overvinde ordblindheden med støtte fra uddannelsessystemet og med egen indsats og gåpåmod.

Ørestad Gymnasium

Allan Kjær Andersen - 50.000,-

Den selvinstruerende undervisning.

Projekt med deltagelse af Ørestad Gymnasium, Rosborg Gymnasium og Langkær Gymnasium med udarbejdelse af en IT- læringsplatform, hvor eleverne kan finde en række vidensressourcer og læringsværktøjer. Udvikling af nye arbejdsformer skal i højere grad basere undervisningen på cases, opgaver og selvevaluering.

Ruth Wahl-Jørgensen, Tårnby Gymnasium

35.000,-

Udvikling af undervisningsmateriale til computeren med LoggerPro i gymnasiernes kemilaboratorier.

Materialet skal bringe kemiundervisningen ind i IT-alderen og systemet erstatter de gamle manuelt styrede apparater og får skolens undervisning til at ligne arbejdsmetoderne i de kemiske laboratorier i forskningen, industrien og medicinske virksomheder.

Ungdomsbyen

Lone Schmidt - 35.000,-

Vi skal alle sammen være her!
Udvikling af et undervisningstilbud i konflikthåndtering og hvordan man skaber et godt læringsmiljø til  3.-5. klasse.

Udvikling af lærer- og elevkursus med fokus på, hvordan der i klasserummet kan arbejdes bevidst med at skabe en god social atmosfære med henblik på at forebygge skadelige konflikter og skabe et godt indlæringsmiljø.

Projektrapporter 2007

Dansk på arbejde

Når evaluering er læring - om målsætning, dokumentation og elevplaner.

I 2007 udkom filmen: Når evaluering er læring - om målsætning, dokumentation og elevplaner. Bestilling og oplysninger på www.filmkompagniet.dk
MainLayout.Basket [ ]