Historie

LB Fonden blev stiftet i 1997 med det formål at yde støtte til forskellige formål til gavn for undervisningsområdet.

LB Fonden til Almenvelgørende Formål blev stiftet i 1997 med det formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Støtten gives til projekter, der kan skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, og som kan blive af betydning for større dele af undervisningsområdet mellem børnehave- og universitetsniveau.  

I 1998 oprettede bestyrelsen i LB Fonden en indstillende komité, der med repræsentanter på højt niveau dækkede uddannelses- og faglige organisationer. Den Indstillende Komité består af 13 medlemmer, som tager stilling til de ansøgninger, der årligt indkommer til LB-Fonden.

December 1998 uddelte LB Fonden første gang midler til otte projekter ved en festlig sammenkomst i Lærerstandens Brandforsikrings Kompagnisal i det gamle bryghus i Kompagnistræde.

Når projekterne afsluttes, kan der indsendes en kort rapport, som kan ses under projektrapporter, så interesserede kan følge med i udviklingen på området.

MainLayout.Basket [ ]