LB Fonden

Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.

Årets tema for 2018 er endnu ikke fastlagt

Projekter, der undersøger vilkår for og effekter af læring i fællesskaber, vil blive foretrukket. 

Ansøgning

Send ansøgningsskema til LB Fonden - Download ansøgningsskema

Ansøgningsfrist samt uddelingsdato annonceres senest ultimo marts

Har du spørgsmål, så skriv til lbfonden@lb.dk

Om LB Fonden

Tildelingskriterier

Der lægges blandet andet vægt på, at: 

 • der tildeles støtte til såvel forsknings- som udviklingsprojekter
 • projekterne sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv
 • projekterne vil blive af betydning for mere end en enkelt institution
 • alle aldersgrupper og skoleformer, som har berøring til LB’s medlemsområde, tilgodeses over en årrække
 • der det enkelte år - inden for den givne økonomiske ramme - ligeledes opnås bredde i tildelingen
 • der tilstræbes en geografisk spredning i landet
 • der støttes såvel almenpædagogiske som fagspecifikke projekter
 • der er tale om projekter, som kommer det danske uddannelsessystem til gode
 • kulturelle og sociale projekter kan modtage støtte, hvis de samtidig rummer et væsentligt uddannelsesaspekt    

Støtte til studierejser, konferencer, bogudgivelser, softwareudgivelser, inventaranskaffelse og lokaleindretning mv. kan kun tildeles, hvis der er tale om et nødvendigt og integreret led i et iøvrigt støtteværdigt projekt af større omfang. Støtte til uddannelse / videreuddannelse ligger uden for fondens formål.

Personkreds

LB Fondens sekretariat

 • Mikkel Minor - kontaktperson, e-mail: lbfonden@lb.dk, Adresse: Farvergade 17, 1463 København K

LB Fondens bestyrelse

 • Finn Pedersen, formand
 • Jørgen Stampe
 • Jan Trojaborg

Den Indstillende Komité i LB Fonden til Almenvelgørende Formål

 • Konsulent Jarl Damgaard, repr. Ministeriet for Børn og Undervisning
 • Professor Lars Qvortrup, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aalborg Universitet
 • Professionschef Rikke Eggert Lauth, BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
 • Afdelingschef Jesper Støier, Danmarks Lærerforening
 • Lektor Hans Beksgaard, Dansk Magisterforening 
 • Formand Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening
 • Formand Annette Nordstrøm Hansen, Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Konsulent Søren Hoppe Christensen fra Handelsskolernes Lærerforening / Dansk Teknisk Lærerforbund

MainLayout.Basket [ ]