Bogføring og regnskabsmateriale

Læs hvordan vi behandler personoplysninger indeholdt i regnskabsmateriale.

Regnskabsmateriale behandler vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, således at vi kan overholde bogføringslovgivningens krav til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder transaktionssporet. Regnskabsmaterialet indeholder i sit transaktionsspor blandt andet fakturaer og oplysninger om transaktioner, som vi har gennemført, fx indbetaling fra eller udbetaling til dig relateret til en af dine forsikringer. Det omfatter også sagsoplysninger, der dokumenterer fx en erstatnings-, indbetalings- eller udbetalings (transaktions) størrelse.

Regnskabsmateriale gemmer vi i 5 år til udløb af det pågældende regnskabsår. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som måtte indgå i vores regnskabsmateriale i længere tid, såfremt der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, jf. navnlig afsnittene ”Medlemsforhold og policeadministration” og ”Skadebehandling”.

Regnskabsmaterialet vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder it-, cloud- og hostingpartnere, hvor data er lagret inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene regnskabsmaterialet efter aftale med og instruks fra os. Vi kan også være forpligtede til at videregive regnskabsoplysninger til offentlige myndigheder, fx SKAT og Finanstilsynet.