Personkreds

Bestyrelse

Lars Busk Fjelsted Hansen
Formand


Lars Busk Hansen (født 1962) har siden 1998 været kredsformand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner samt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse siden 2004. Han er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1986 og har været lærer på Skallerup Skole og Lundergårdskolen i Hjørring. I dag varetager Lars Busk Hansen også posten som næstformand i bestyrelsen i Lærernes A-kasse og er medlem af bestyrelsen i Lærerens Pension. Lars Busk Hansen blev valgt som bestyrelsesformand i LB Forsikring i 2020 for en 2-årig periode efter at have bestridt næstformandsposten siden 2018. Lars Busk Hansen er også bestyrelsesformand for LB Forsikring.

 

 

Martin Bødker Krogh
Næstformand


Martin Bødker Krogh (født 1969) har siden 2006 været ansat i trafikselskabet som kommunikationschef, og siden som kunde- og kommunikationschef. Martin Bødker Krogh har tillige 12 års erfaring fra TV-branchen. Han er uddannet cand.phil. i Dansk og Kulturformidling fra Syddansk Universitet i 2005 og har efterfølgende uddannet sig som diplomjournalist i informationsjournalistik på Dansk Journalisthøjskole.
Martin Bødker Krogh blev valgt til bestyrelsesnæstformand i LB Forsikring i juni 2020 for en 4-årig periode efter at have siddet som menigt medlem siden 2018. Martin Bødker Krogh er også næstformand i bestyrelsen for LB Forsikring.

 Merete Svalgaard Knuhtsen
Bestyrelsesmedlem


Merete Svalgaard Knuhtsen (født 1971) er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2000, og har arbejdet som lærer siden. De seneste 12 år på Hellebækskolen i Ålsgårde. Sideløbende med lærerjobbet har hun været fagpolitisk aktiv og tillidsvalgt. Klasseværelset blev i juni 2020 skiftet ud med organisationsarbejde på fuldtid, da Merete Svalgaard Knuhtsen blev valgt som formand og politisk leder for Helsingør Lærerforening. Hun bestrider hun også flere hverv som valgt revisor, bl.a. i Danmarks Lærerforening og FH Hovedstaden.
Merete Svalgaard Knuhtsen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2018 for en 4-årig periode. Merete er også medlem af bestyrelsen for LB Forsikring.

 

Mette Meulengracht Jensen
Bestyrelsesmedlem


Mette Meulengracht Jensen (født 1980) er ansat i Fonden for Entreprenørskab som programleder for entreprenørielle aktiviteter målrettet elever på de danske ungdomsuddannelser. Mette er uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet med TV-produktion hos bl.a. TV2 News og som kommunikationskonsulent. 
Mette blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode. 

 

Martin Hare Hansen
Bestyrelsesmedlem


Martin Hare Hansen (født 1959) er lektor ved Brønderslev Gymnasium i matematik og informatik. Arbejdsmæssigt har han flere gange skiftet mellem det offentlige og private, bl.a. som leder af it-organisationer hos TDC, Ericsson, Forsvarets Materieltjeneste, Royal Arctic Line og University College Nordjylland. Han er uddannet cand.scient. i datalogi og matematik fra Aalborg Universitet.
Martin Hare Hansen har deltaget i udviklingen af et danskbogssystem til folkeskolen, og er i dag det mest solgte i faget dansk. Han er i dag leder og ejer af forfattervirksomheden .
Martin Hare Hansen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode.

 Thomas Steen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem


Thomas Steen Rasmussen (født 1968) er lærer gennem 20 år på Skibet skole, hvor han til dagligt arbejder i specialafdelingen for børn med autisme. Han fik sin læreruddannelse ved Jelling Statsseminarium i 1994. Ved siden af sit job engagerer Thomas Steen Rasmussen sig aktivt i Vejle Lærerforening som kasserer, samt i hovedorganisationen Danmarks Lærerforening, hvor han er politisk valgt revisor. 
Thomas Steen Rasmussen blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen i LB Foreningen i 2020 for en 4-årig periode.

Direktion


Jan Kamp Justesen, CEO

Steen Holse Andersen, CCO

Revision

  • ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
    Dirch Passers Alle 36
    2000 Frederiksberg

    CVR: 30 70 02 28

Intern revision

  • Revisionschef Peter Nordvig Præst

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 1-2 (Postnr. 1000-2990)

   

Pens. områdeleder Bodil Stauning Jensen

Hoffmeyersvej 10, 2000 Frederiksberg 

 

Pressechef Emil Pilgård Nielsen, 

Niels Bohrs Alle 21. st., 2860 Søborg

 

Folkeskolelærer Emma Petry,

Jagtvej 83, 4.th., 2, 2200 København N

 

Lærer Flemming Ernst, 

Park Allé 304, 2605 Brøndby

 

Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, 

Godthåbsvænget 14, 2.th., 2000 Frederiksberg

 

Lærer Gitte Winther

Grønnevej 249, 2830 Virum

   

Ida Brøkner Diemar

Rejsbygade 4, 2. sal, 1759 København V

  Fhv. formand Jan Trojaborg, Isafjordsgade 5, 1. th.

2300 København S 
 

Cand. Scient. geografi Lone Billehøj,

Palnatokesgade 1, 4., 1733 København V

 

Senior rådgiver Rikke Guldborg Hansen,

Rolighedsvej 11, 5.th., 1958 Frederiksberg C


 

Steen Jeppesen

Hvidovrevej 350 F, 2650


 

Thomas Poulsen

Sankt Hans Gade 6A, 2. tv, 2100 København N

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 3 (Postnr. 3000-3690)

 

Pens. Eric Brown,

Sandholmvej 19, 3450 Allerød

Lærer Merete Svalgaard Knuhtsen,

Jollen 89, 3070 Snekkersten


Gymnasielektor Hans Chr. Nielsen,

Egekærsvej 30, 3220 Tisvildeleje 

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 4 (Postnr. 3700-3790)

 

Pens. overlærer Kjeld D. Carlsen,

Pilebroen 28, 3770 Allinge

 

Christian Thøgersen, 

Lærkevej 7, 3700 Rønne

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 5 (Postnr. 4000-4599)

 

Helle Folke Pedersen, 

Damengen 18, 4500 Nykøbing Sj.

 

Lærer Per Toft Haugaard,

Birkevænget 3, 4200 Slagelse 


Niels Skak Jensen,

Kirkevangen 13, 4281 Gørlev

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 6 (Postnr. 4600-4799)

 

Lærer Poul Erik Madsen,

Bakkevænget 1, 4652 Hårlev  


Folkeskolelærer Maj-Brit Kusk,

Tjørnevej 17, 4684 Holmegaard

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 7 (Postnr. 4800-4990)


Speciallærer Bente Mølgaard,

Vestergade 47, 4872 Idestrup


Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 8 (Postnr. 5000-5990)

   

Lærer Lene Krongård Piekut,

Nyenstad 7, 5800 Nyborg

 

Lærer Lise Lotte Just,

Vesterstationsvej 15, 5000 Odense C

 

Kommunikationsansvarlig Marie Elisabeth Dam Rasmussen,

Golfparken 63, 5750 Ringe  

   

Programleder Mette Meulengracht Jensen,

Monbergsvej 4, 5000 Odense C


Tidligere forstander Ole Pedersen, 

Vibelongvej 76, 5700 Svendborg

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 9 (Postnr. 6000-6990)

 

Lærer Anders Bondo Christensen,

Bakkensbro 11, 6400 Sønderborg

 

Konsulent Bjarne Toft,

Engdraget 75, 6760 Ribe 


Skovrider Inge Gillesberg,

Felstedvej 14, 6300 Gråsten

 

Pensioneret skoleinspektør Torben Mørup,

Kongnesgade 87 a, 6700 Esbjerg


Pens. afdelingsleder Ulla Freese,

Fjællebrovej 21, 6093 Sjølund

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 10 (Postnr. 7000-7990)

 

Lærer Rita Helbo Jensen,

Bøgens Kvarter 135, 7400 Herning 


Overlærer Finn Brask,

Ryesvej 6, 7500 Holstebro 

 

Lærer Thomas Rasmussen,

Niels Kjeldsensvej 8, 7100 Vejle 

 

Cand.Scient. Lea Qvottrup Larsen,

Fælledvej 36B, 7000 Fredericia

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 11 (Postnr. 8000-8990)

 

Pens. overlærer Allan Søndergaard,

Højvej 33, 8471 Sabro  

 

Fhv. Lektor, cand.pæd. Birthe Lundgaard,

Krekærslunds Allé 48, 8340 Malling

Viceskoleleder Carsten Mørck-Pedersen,

Aløvej 25, Svejbæk, 8600 Silkeborg 

Pens. konsulent Keld Munnich Andersen,

Nordre Ringgade 119 st., 8200 Århus N


Pens. lærer Kurt Drammelsbæk Sørensen,

Stationsvej 20, 8981 Spentrup 


Cand.it. Tine Kanne Sørensen,

Dr. Margrethesvej 4A, 1., 8200 Århus N 

 

Censorformand Hedvig Gerner Nielsen,

Frisenvoldvej 14, 8940 Randers SV

Lærerstandens Brandforsikring - Valgområde 12 (Postnr. 9000-9990)

 

Kredsformand Lars Busk Hansen,

Tøtmosen 39, 9800 Hjørring 


Pens. skolebibliotekar Ingeborg Kragh,

Blæsborgvej 31, 9220 Aalborg Ø 


Pens. teamleder Erling Schmidt,

Revlingbakken 40, 2 th., 9000 Aalborg  


Gymnasielærer Martin Hare Hansen,

Abelsgade 12, 9700 Brønderslev  


Vakant

Bauta - Valgområde ØST (Postnr. 1000-4990)

 

Pensioneret sygeplejerske Birgit Holmsgaard,

Jespervej 91b, 3400 Hillerød


Ergoterapeut Chanette Damgaard,

Havneholmen 66, 2.th., 1561 København V


Sygeplejerske Hanne Schmidt, 

Slotherrens Have 1, 2.th., 2610 Rødovre


Oversygeplejerske Janet Johannessen,

Tempelvej 3, 4390 Vipperød


Socialrådgiver Laura Arendt,

2300 København S

 

Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Gustavsen,

Bygmarken 58, 4060 Kirke Såby

Bauta - Valgområde VEST (Postnr. 5000-9990)

 

Sygeplejerske Birthe Skovgård,

Rugagerlund 21, 5600 Faaborg


Adjunkt Brian Fjelrad Johansen, 

Østre Havnegade 40, 11-4, 9000 Aalborg


Anæstesisygeplejerske Britta Bastholm Vistisen,

Vendsysselgade 19, 3. th., 9000 Aalborg


Opsøgende sygeplejerske Kim Henriksen,

Storhøjvej 20, 8660 Skanderborg


Ergoterapeut Kristian Obenholt,

Stampen 25, 9280 Gudumholm 

 

Pensioneret socialrådgiver Lisbeth Sørensen,

Elbækvej 21, 8700 Horsens

 

Sygeplejerske Sanela Jusic,

Præstevej 5, 9800 Hjørring

Runa - Valgområde ØST (Postnr. 1000-4990)

 

Arkitekt Cand. Arch. Charlotte Algreen, 

Akacievej 24, 2830 Virum


Direktør Henriette Rald, 

Kildemosen 13, 2880 Bagsværd


Journalist & tekstforfatter Karin Bech, 

Nørregade 12, 2800 Lyngby


Gymnasielærer Per Heiberg,

Baltorpvej 114, 3. mf., 2750 Ballerup


Selvstændig Susanne Brøgger, 

Akelejevej 12, 3250 Gilleleje

Runa - Valgområde VEST (Postnr. 5000-9990)

 

Projektleder Birgitte Bang,

Frederiks Allé 11, 1, 8410 Rønde


Koordinator for statslig skovrejsning Robin Philip,

Pamhulevej 110, 6100 Haderslev


Landinspektør Vibeke Boison Brandhof, 

Brandorffsvej , 6000 Kolding

LB Forsikring til PFA - Valgområde DK (Postnr. 1000-9990)


Marketing-, CRM og BI-manager Torben Christiansen, 

Kirkestien 9, 4200 Slagelse